Skip to main content

Nu ökar takten i branschens digitalisering

Nyhet   •   Mar 25, 2018 06:00 CEST

Rådet består självklart av digitalt engagerade vdar, nämligen Göran Wallo, Strömstadsbyggen, Anette Sand, Familjebostäder, Johan Braw, Sölvesborgshem, Ulf Rohlén, ÖrebroBostäder, Marie Dellhag, HalmstadsFastighet och Anna-Stina Nordmark, Lulebo (ej p

Nu har SABOs digitaliseringsråd påbörjat arbetet med att ta fram beståndsdelarna i agendan för Allmännyttans digitalisering: hur kan vi driva och stödja digitalisering av medlemsbolagen, omfattning, ambitionsnivå, förslag på samarbetsformer och SABOs insatser

- Eftersom digitalisering är en av de enskilt starkaste förändringsfaktorerna i samhället känns det positivt att SABOs Digitaliseringsråd startat upp sitt arbete. En digitalisering som genomförs på rätt sätt kan stärka den ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten. Det finns stor potential och möjligheter till digitala innovationer inom såväl allmännyttan som hela fastighetsbranschen. Nu är SABO i startgroparna för att tillsammans med medlemsföretagen öka takten i branschens digitalisering. Att vi ligger i framkant i strategiskt avgörande frågor som det uppkopplade huset visar hur vi innovativa allmännyttan är, säger Jonas Högset, chef fastighet och boende, SABO.

En kartläggning av det digitala läget i Allmännyttan är genomförd och under våren 2018 kommer en agenda för Allmännyttans digitalisering att arbetas fram av rådet. Agendan är underlag för allmännyttans branschutveckling, och SABOs olika insatser för att stödja utvecklingen. Syftet är att accelerera utvecklingen inom digitaliseringen, som är ett viktigt och prioriterat område.

En digitalisering som genomförs på rätt sätt kan stärka den ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten. Det finns effektiviseringsvinster och potential för mer nöjda kunder med rätt digitalisering i vanliga processer som till exempel förvaltning, drift och kontraktsskrivande. Men också möjligheter till digitala innovationer inom såväl allmännyttan som hela fastighetsbranschen.

- Att SABO på vd-nivå nu vill fånga den digitala dagen är utmärkt. Vår bransch behöver alltid tänka mycket långsiktigt. Att kombinera det med digital utveckling är riktigt spännande. SABOs styrka är en viktig tillgång. Det krävs allvar inför uppdragets betydelse, och ödmjukhet inför dess komplexitet, säger Johan Braw, ordförande för SABOs Digitaliseringsråd och vd för Sölvesborgshem.