Skip to main content

Prisdialogen har dämpat fjärrvärmepriserna

Nyhet   •   Maj 15, 2019 17:16 CEST

De fjärrvärmeföretag som är med i Prisdialogen har en lägre prisutveckling än de som inte är med. Det framhåller Gabriella Castegren, energiexpert på Sveriges Allmännytta, med anledning av en ny undersökning om fjärrvärmepriserna i landet.

Undersökningen, som har beställts av bransch- och intresseorganisationen Villaägarna, visar att priset på fjärrvärme varierar mycket över landet.

Detta är något som uppmärksammats sedan många år tillbaka genom den så kallade Nils Holgersson-undersökningen, som bland andra Sveriges Allmännytta står bakom. Nils Holgersson-gruppen har under 24 år årligen jämfört kommunernas priser för såväl fjärrvärme som sophämtning, el, vatten och avlopp.

Gabriella Castegren välkomnar Villaägarnas nya rapport.
– Det är positivt att fjärrvärmepriserna blir belysta ur många synvinklar, säger hon.

Arbetar för rimliga prisändringar
Hon understryker att branschen sedan 2013 arbetat aktivt för rimliga prisförändringar på fjärrvärme genom den så kallade Prisdialogen. Numera omfattar den 75 procent av fjärrvärmeleveranserna, till över två miljoner hushåll.
Prisdialogen, som är en modell för lokal dialog och central prövning, har utarbetats av Sveriges Allmännytta tillsammans med Riksbyggen och Energiföretagen Sverige. Nyligen valdes även Fastighetsägarna Sverige in som ordinarie medlem.

– Prisdialogen syftar till att skapa öppenhet och transparans och möjligheter för landets allmännyttiga bostadsbolag och andra kunder att samtala om prisändringar. Det har givit ett forum för kunder och fjärrvärmeföretag att mötas, konstaterar Gabriella Castegren.

Lägre prishöjningar genom dialogen
Hon poängterar att man inom Prisdialogen diskuterar prisändringar, inte prisnivåer.

– Och de fjärrvärmeföretag som är med i Prisdialogen har generellt en lägre prisutveckling än de som inte är med, framhåller hon.

Det här är Prisdialogen

Det här är Nils Holgersson

För kontakt och mer information:
Gabriella Castegren, energiexpert Sveriges Allmännytta, telefon: 0707-31 12 62