Skip to main content

Straff för svartköp av hyreskontrakt: tufft men bra, anser SABO

Nyhet   •   Apr 04, 2019 13:36 CEST

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO

Regeringen väntas idag besluta om en proposition med åtgärder mot svarthandel med hyreskontrakt och annat missbruk av hyresrätter.

– Förslaget att straffbelägga även köp av hyreskontrakt och att höja straffsatserna när ersättning erlagts eller begärts är tufft men bra, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

Åtgärderna syftar till att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad med större omsättning av förstahandskontrakt, bättre hyresvillkor och sundare boendemiljöer.

Regeringen väntas under torsdagen föreslå att det ska bli brottsligt att köpa ett hyreskontrakt.

Och för att försvåra att hyreskontrakt överlåts mot särskild ersättning föreslås vissa inskränkningar i bytesrätten. Den som har köpt ett hyreskontrakt av en annan hyresgäst, eller som har försökt att sälja ett kontrakt, ska kunna förlora hyresrätten med omedelbar verkan.

– SABO välkomnar förslagen. De kommer att underlätta medlemsföretagens arbete mot handel med hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning. Det är mycket viktigt för samhället att hyresmarknaden fungerar på det sätt den är tänkt att fungera, säger Anders Nordstrand.

Viktig signal

Han framhåller att svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning, särskilt till mycket höga hyror, skadar hyresmarknaden och drabbar personer som redan är i en svår situation.

– Därför är förslaget att straffbelägga även köp av hyreskontrakt och att höja straffsatserna när ersättning erlagts eller begärts är tufft men bra. Det är en viktig signal som lagstiftaren skickar till personer som funderar på att betala för ett hyreskontrakt. Den preventiva effekten av det ska inte underskattas.

Regeringen föreslår också att reglerna kring andrahandsuthyrning av hyreslägenheter stramas upp. En förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand ska inte få ta ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra. Om en för hög hyra tas ut ska hyresgästen kunna förlora sitt kontrakt.

Stärker tryggheten

Det ska också bli brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd, till en hyra som inte är skälig.

– Förslagen kommer sammantaget att stärka tryggheten, begränsa brottsligheten och underlätta för fler personer att få ett förstahandskontrakt, säger Lars Matton, chefsjurist på SABO.

Mot bakgrund av den stora skada som otillåten ersättning och olovlig andrahandsuthyrning leder till för hyresmarknaden och enskilda personer anser han därför att det är mycket bra att regeringen nu väntas lägga fram dessa förslag till riksdagen.

Kritik från lagrådet

Förslagen baseras på betänkandet Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning som gillades av både SABO och resten av bostadsbranschen. Regeringen la förra året fram ett förslag som i stort sett följde utredningens, men lagrådet hade sedan en rad invändningar mot förslagen.

Trots det väntas regeringen nu alltså lägga fram en proposition med förslag som kritiserats av lagrådet.

– Där gör vi nog helt enkelt olika bedömningar. Jag tror att det kommer att ha en stor förebyggande effekt om de som håller på med det här får klart för sig att man faktiskt kan dömas till ansvar, säger Morgan Johansson till Ekot.

SABO återkommer med en utförligare redogörelse när förslagen är lagda.