Skip to main content

Här är den: Sveriges Allmännyttas nya logga!

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2019 05:00 CEST

Nya logotypen för Sveriges Allmännytta

Vi är vad vi står för och vi står för vad vi är. Vår position är stark och vi vågar ta plats i samhällsdebatten för att driva utvecklingen framåt. Med en ny, stark och dynamisk logotype i form av ett A och ett framåtsyftande utropstecken visar vi på vår kraft som agendasättare i samhällsdebatten.

Redan den 25 april tog kongressen beslut om att SABO skulle byta namn till Sveriges Allmännytta och i dag går ridån upp för den nya logotypen. Arbetet med att ta fram den nya formen har till allra största del tagits fram inom den egna kommunikationsenheten.

- Med namnbytet och vår nya logga vill vi tydliggöra att vi representerar över 300 allmännyttiga bostadsföretag runt om i Sverige och tillsammans med dem driver utvecklingen framåt till nytta för kommunerna, bostadsområdena och hyresgästerna. Samtidigt öppnar vi upp för bostadsföretag med huvudsaklig uppgift att bygga och långsiktigt förvalta bostäder och lokaler vilka upplåts med hyresrätt, men inte har kommunalt huvudmannaskap, att bli medlemmar, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

Till grund för den kreativa processen bakom den nya loggan låg bolagets väl förankrade värderingsgrund och visioner. Ett hundratal idéer togs fram och sållades sedan ut till fyra förslag som testades för olika kanaler och produkter. Två externa konsulter kom med inspel men processen utfördes av egna kommunikationsexperter och kostnaden för arbetet har därför kunnat minimeras.

Till slut återstod ett alternativ - en stark och dynamisk symbol i form av ett A och ett framåtsyftande utropstecken. Färgen som valdes är en blandning av primärfärgerna gul och röd. Orange signalerar värme och energi, men även trygghet och är en av de färger som drar till sig mycket uppmärksamhet.

Nu fortsätter det interna arbetet med att stärka varumärkets identitet.

- Vi ska välja färger, typsnitt, bildmanér och göra en plan för hur det kommer att påverka webben, tidningen, mallar för trycksaker, sociala medier, film, kontoret, presentationer och utställningsmaterial. Det kommer att bli en rolig och utmanande höst för mig och mitt gäng, säger Anna Karin Wallberg, kommunikationschef på Sveriges Allmännytta.

Detta är Sveriges Allmännytta:

Vi är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna drygt 800 000 bostäder. Företagen är lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.