Skip to main content

Jämställdhet självklart för allmännyttan

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2018 09:29 CET

För SABO och de 313 medlemsföretagen är alla människors är lika värde oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, tro, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder viktigt. 

- Idag på internationella kvinnodagen vill vi uppmana fler att använda sin beställarroll till att driva förändring för jämställdhet. SABO och våra medlemmar spelar en viktig roll som beställare av tjänster från byggbranschen i Sverige. Jämställdhet är prioriterat inom allmännyttan, säger SABOs vd Anders Nordstrand.

I SABO-företagen arbetar cirka 13 000 anställda och av tjänstemännen är 53 procent kvinnor.

I höstas skrev SABO, tillsammans med regeringen och medlemsföretagen, under en avsiktsförklaring mot kränkningar och övergrepp mot kvinnor inom byggbranschen. SABO lyfte även fram vad allmännyttan kan göra för att motverka trakasserier.

- Ett positivt exempel som jag vill lyfta är SABOs medlemsföretag Lulebo, som beslutat att det i samtliga upphandlingar kräva att motparten aktivt ska arbeta för att motverka sexuella trakasserier. Jag hoppas att detta kan inspirera fler att ställa samma krav, säger Anders Nordstrand.

- För oss på Lulebo var upphandlingskravet självklart. Vi ser flera positiva effekter och det finns nu en levande dialog med nuvarande och potentiella leverantörer, vilket är bra. Det ger oss möjlighet att diskutera värderingar och förhållningssätt. Viktigast av allt är att vi kan visa hur allvarligt vi ser på sexuella trakasserier genom de sanktioner som inträder om kraven inte uppfylls, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd för Lulebo.

Detta är SABO:

SABO är bransch- och intresseorganisation för drygt 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna drygt 800 000 bostäder. Företagen är lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.

Bifogade filer

PDF-dokument