Skip to main content

Nu kan privata aktörer bli associerade medlemmar i Sveriges Allmännytta

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2019 13:18 CEST

Sveriges Allmännytta – som fram till igår hette SABO – breddar organisationen genom att införa en ny medlemsform: associerade medlemmar. Även hyresvärdar som inte ägs av kommuner kan nu bli medlemmar, fast med vissa begränsningar, om de uppfyller vissa kriterier. Det har kongressen nu beslutat.

Motivet är att stärka organisationen både ekonomiskt och lobbymässigt och kan dessutom föra in nya perspektiv.

– Det innebär att vi öppnar upp för att bli en bredare organisation med möjlighet även för privata aktörer med samhällsansvar att bli en del av organisationen, sa styrelseordförande Åsa Johansson (S) när hon presenterade förslaget för kongressen.

Kongressen hade inga invändningar mot förslaget, som sedan antogs i alla delar.

Kongressen, som hålls i Örebro, går under torsdagen 25 april in på sin andra dag. Då väntas beslut om bland annat ny styrelse och agendan för de kommande fyra åren.

Bakgrunden till förslaget om associerat medlemskap är ett uppdrag att se över principerna för medlemsavgifterna.

Men också att hyresrättskartan har förändrats de senaste åren: flera nya bostadsbolag med pensionsfonder som ägare och med långsiktiga mål har tillkommit.

”I de allra flesta fall har de köpt fastigheterna av allmännyttan och verkar därmed på samma orter och till och med i samma bostadsområden som flera av våra medlemsbolag”, skriver styrelsen i beslutsunderlaget till kongressen.

Dessutom uttrycker bolagen själva att de ska ta ett social, ekonomiskt och socialt ansvar – vilket rimmar väl med allmännyttans mål och värderingar, anser styrelsen.

Här kan du läsa mer om kongressbeslutet om medlemsformen associerade medlemmar.

Detta är SABO:

SABO är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna drygt 800 000 bostäder. Företagen är lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.