Skip to main content

SABO välkomnar höjt investeringsstöd

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 21:33 CET

Regeringen har beslutat att höja investeringsstödet till hyresbostäder. Såväl stödnivån som den högsta tillåtna normhyran höjs. En särskild bonus ska utgå när ett befintligt hus byggs på med fler bostäder.

Ökningen av nivån på investeringsstödet är befogad och välkommen mot bakgrund av den kostnadsutveckling som varit sedan investeringsstöden infördes. Den föreslagna påbyggnadsbonusen kan också möjliggöra vissa kompletteringsprojekt då påbyggnader i normalfallet är dyra att genomföra.

- Regeringens förslag är bra för de allmännyttiga bostadsföretagen då det kan ge förutsättningar för fler att söka stödet. Den ökade nivån på stöd behövs på grund av den byggkostnadsutveckling som varit sedan stöden infördes, säger Susanna Höglund, chef för ekonomi och finans på SABO.

För kontakt och information:
Susanna Höglund, chef för ekonomi och finans på SABO, tel: 08-406 55 08

Detta är SABO:

SABO är bransch- och intresseorganisation för drygt 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna drygt 800 000 bostäder. Företagen är lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.