Skip to main content

​SABO välkomnar nya lagförslag om mottagande av nyanlända

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2018 11:08 CEST

Anders Nordstrans, vd SABO

De nya förslagen som överlämnas till regeringen idag kan innebära stora förändringar i flyktingmottagandet. Mottagandeutredningen tillsattes av regeringen hösten 2015. Deras uppdrag har varit att ta fram ett nytt och mer sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Utgångspunkten har varit att få till en snabbare och smidigare process och göra den enskildes resa genom systemet mer effektiv så att väntan på etablering eller återvändande blir kortare.

Bland annat föreslås begränsningar när det gäller att som asylsökande kunna välja eget boende. Något som SABOs Integrationsråd välkomnar.

- Att asylsökande ordnar boende själv genom att flytta in hos släktingar och vänner har länge varit ett stort problem i en del bostadsområden med extrem trångboddhet och något som SABO och de allmännyttiga bostadsföretagen påpekat många gånger. Detta är ett förslag i rätt riktning, säger Terje Johansson, ordförande för SABOs Integrationsråd och vd för MKB.

Utredningen föreslår även en ny typ av statliga större ankomstcenter där den asylsökande bor i en månad. Genom att samla resurser från myndigheter och andra som behövs i det inledande skedet till dessa center så är tanken att mottagandet blir mer effektivt. Efter detta ska anvisningar till en plats i en kommun eller till ett avresecenter ske.

SABO ser positivt på utredningens ambition att skapa en bättre ordning i mottagandet med en mer effektiv process.

- Ovisshet och långa väntetider som bara leder till nya uppbrott är inte bra för integrationen. Vi behöver alla människor i yrkesför ålder som söker sig till vårt land, inte minst inom fastighetssektorn, så nu gäller det att vi tar emot dem på bästa sätt. Här har allmännyttan varit med och bidragit i decennier och det kommer vi att fortsätta göra, säger SABOs vd Anders Nordstrand.

För kontakt och information:
Josefin Morge, pressansvarig SABO, telefon: 08-406 55 25
Terje Johansson, ordförande SABOs Integrationsråd och vd för MKB, telefon: 070-288 10 40
Lena Liljendahl, expert boendefrågor SABO, telefon: 08-406 55 62

Detta är SABO:

SABO är bransch- och intresseorganisation för drygt 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna drygt 800 000 bostäder. Företagen är lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.