Skip to main content

SABOs chefsekonom kommenterar Riksbankens penningspolitiska rapport

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2019 09:54 CET

Riksbankens penningpolitiska rapport pekar på att konjunkturen gått in i en fas med dämpad BNP-tillväxt. Efterfrågan på nya bostäder särskilt i de dyrare segmenten har mättats. Det minskade byggandet av framför allt bostadsrätter medverkar till att tillväxten i den inhemska efterfrågan växlar ner. SABOs chefsekonom Susanna Höglund gör följande kommentar till rapporten.

- Det finns ett skriande behov av nya bostäder som är överkomliga för fler. Med ett fortsatt bostadsbyggande kan svängningar i konjunkturen pareras samtidigt som branschen behåller arbetskraft och kompetens. En jämnare nyproduktion dämpar den generella konjunkturnedgången och ger svensk ekonomi bättre förutsättningar när konjunkturen vänder uppåt igen, säger Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO.

- Det är framför allt nya hyresbostäder som behöver byggas. Allmännyttan finns över hela Sverige och är beredd att bygga där det behövs. Men ska vi kunna bygga bostäder som fler kan efterfråga måste spiralen med ständigt ökande byggpriser brytas och den skattemässiga diskrimineringen av hyresrätten ersättas med balanserade och rättvisa villkor mellan upplåtelseformerna, betonar Susanna Höglund.

Detta är SABO:

SABO är bransch- och intresseorganisation för drygt 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna drygt 800 000 bostäder. Företagen är lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.