Skip to main content

Städning är en konst – ta hjälp av ny städhandbok

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2018 11:07 CET

Välstädade fastigheter är avgörande för hyresgästernas trivsel och stolthet över sitt bostadsområde, men städning är en konst och för att lyckas behövs god planering och kunskap hos alla involverade. Därför har SABO och Städbranschen Sverige tagit fram städhandboken Rena hus.

- Städhandboken vänder sig till alla som i sina viktiga yrkesroller har kontakt med städning i flerbostadshus – städare, städledare, entreprenörer, inköpsansvariga, förvaltare, fastighetsskötare med flera. Vi hoppas att handboken används som ett grundläggande kunskaps- och utbildningsmaterial om städning, vid planering av städ i egen regi och vid upphandling av städtjänster, säger Patrizia Finessi, expert miljö, SABO.

För att väcka tankar och ge inspiration finns konkreta exempel och intervjuer med erfarna företrädare från ett flertal allmännyttiga bostadsföretag. Boken är också fylld av goda råd och handfasta tips – och därtill metodbeskrivningar i ord och bild av de olika moment som ingår i städning av trapphus och andra gemensamma utrymmen i fastigheter.

- Vi är stolta över att få deltagit till framtagandet av denna väglednings handbok. Jag ser det som viktigt att vi även fått med vikten av att göra en bra och välgrundad upphandling, i syfte att ge rätt förutsättningar för utförarna, men även för beställarna att få rätt leverans till rätt pris. Vidare hoppas och tror vi att Rena Hus kommer vara ett värdefullt stöd för såväl lokalvårdare, ledare samt beställare, säger Matthias Lindholm, ordförande Städbranschen Sverige.

Här kan du läsa mer om Rena hus, samt göra en beställning:https://www.sabo.se/ny-stadhandbok-for-fastighetsbranschen/

För kontakt och mer information om städhandboken Renare hus: Patrizia Finessi, telefon: 08-406 55 37 e-post: patrizia.finessi@sabo.se

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.