Skip to main content

Vårbudgeten saknar nya förslag för en bättre hyresmarknad

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2017 09:24 CEST

Anders Nordstrand, vd SABO

Den ekonomiska vårpropositionen som presenteras idag innehåller inga nya förbättringar av bostadsmarknaden, konstaterar SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

– Regeringen arbetar vidare med sitt 22-punktsprogram för bostadsmarknaden, men jag saknar skatteförslag som ger hyresrätten ekonomiska förutsättningar, likvärdiga de andra upplåtelseformerna. En skattereform skulle ge nödvändiga, betydliga och långsiktiga förbättringar av hyresmarknaden, säger Anders Nordstrand, VD för bransch- och intresseorganisationen SABO.

SABO har förståelse för att reformer tar tid, de ska vara väl genomtänkta och förankrade. Men med tanke på dagens bostadsbrist är det viktigt att påbörja en skattereform för hyresrätten och en formulering om en sådan intention i vårpropositionen hade varit önskvärd.

– Det är idag cirka 3000 kronor dyrare att bo i hyresrätt jämfört med bostadsrätt och egnahem, vilket varit väl känt i flera år. Den skillnaden är helt orimlig med tanke på den stora efterfrågan på nya och renoverade hyresrätter, säger Anders Nordstrand.

I budgetpropositionen framhåller regeringen att det framför allt behövs en ökad nyproduktion av flerbostadshus och hyresrätter med överkomliga hyror och regeringen har därför sedan tidigare tagit beslut om ett investeringsstöd med inriktning på hyresrätter och studentbostäder som gäller sedan 1 januari i år.

Kontakt:

Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.