Skip to main content

Högre ölskatt är inte folkhälsa

Blogginlägg   •   Okt 12, 2010 19:26 CEST

Regeringen slår fast i budgetförslaget att skatten på öl (och vin och cigaretter) ska höjas, på öl med 13 procent. Vilken dag eller vilket år är dock inte klart. Samtidigt konstaterar regeringen att det är bra för folkhälsan.

Om detta råder det delade meningar. Om man med folkhälsan menar att vi svenskar ska dricka mindre, hade det nog varit klokare att sänka ölskatterna, och inte bara med 13 procent utan kanske med hundra. För vi svenskar kanske dricker officiellt mindre med högre skatter, däremot dricker vi i realiteten mer och oftare med våra höga ölskatter eftersom den okontrollerade konsumtionen inte syns i statistiken. Däremot syns den i verkligheten; utanför skolorna, på natten i villaområdet, i plingelingbilar som åker runt där folk finns och rör sig, hos Maria Ungdom och hos fältassistenterna. Där syns den höga ölskatten, och den okontrollerade försäljningen den fört med sig.

Hade regeringen haft insikt borde man förstås sänkt skatterna på öl, som ju verkligen är lågalkohol-alternativet. Och dessutom ingår i den svenska matkulturen, vilket inte minst forskare vid Stockholms Universitet visat i en avhandling.

Men den insikten verkar regeringen sakna. Annars kanske finansministern inte hade fällt det berömda citet att vi svenskar ”ska arbeta och inte supa”.  För öl är ju matkultur, och äta, det måste vi väl få i alla fall.