Skip to main content

Intressant av Munkhammar om Systembolagets kampanj

Blogginlägg   •   Jan 08, 2010 08:39 CET

Under julledigheten har en intressant debatt väckts på politikerbloggen. se. Det är riksdagskandidaten, M, Johnny Munkhammar som går till angrepp mot den kampanj som Systembolaget nu bedriver för bevarandet av monopolet och som han menar är helt förkastlig.  Kampanjen bygger på uppfattningar från en forskare som hänvisar till sina egna åsikter skriver Munkhammar.

1600 fler dödsfall per år, 14 000 fler fall av misshandel och 16 miljoner fler sjukdagar blir det om monopolet försvinner, enligt Systembolagets kampanj. Men enligt Munkhammar saknas det bevis på att de siffrorna stämmer:

“Monopolet lägger stora summor på att försvara sitt monopol. Men har de rätt? Kan de veta, eller åtminstone ha goda skäl att tro, att konsekvenserna skulle bli så negativa? Deras enda källa till påståendena är vad de kallar en ”internationell forskargrupp” som har tagit fram en rapport på uppdrag av Folkhälsoinstitutet”. Den centrala delen i denna rapport är vad som kallas en forskningsgenomgång av amerikanerna Harold Holder och Alexander Wagenaar.

Men det är ingen forskningsgenomgång. Det är en insändare av Holder och Wagenaar, som är ett inlägg i en intensiv debatt om effekten av regleringar på alkoholkonsumtion. Med andra ord har Folkhälsoinstitutet valt ut ett av lägren i en intensiv debatt och valt att bygga slutsatserna på uppfattningarna i enbart detta läger. Och rapporten bygger sin slutsats på en insändare. Hur kan det bli så? Jo, Folkhälsoinstitutet har låtit insändarskribenten Harold Holder själv vara redaktör för rapporten.”

Stämmer det som Munkhammar skriver, är det ganska bedrövligt. Både det faktum att kampanjen bygger på falska fakta och att det är våra skattepengar som används för detta. De pengarna hade kunnat användas till mycket annat.