Skip to main content

Riksrevisionens rapport väl värd att ta på allvar

Blogginlägg   •   Nov 03, 2010 06:09 CET

Riksrevisionen har gjort en undersökning om hur effektivt det svenska arbetet med att förebygga ungomars alkoholvanor varit. Resultatet är nedslående. Rapporten vissar att de 1,4 miljarder kronor som satsats, varav 900 miljoner direkt till arbetet mot barn och ungdomar, sannolikt inte gett någon effekt alls. Och det beror på att många av de ideella organisationer och nykterhetsorganisationer, som delat på alla dessa pengar inte arbetat efter vare sig evidensbaserade metoder eller ens fullgjort de uppdrag som de sökt bidrag för. Riskrevisionen menar också att eftersom hänsyn inte tas till det faktum att ungdomar bara i mindre utsträckning får sin alkohol via folköl eller alkohol inköpt på serveringsställen och mer via langning och utlandsköp, så blir den tillsyn som bedrivs meninglsös.

Rapporten är bra och väl genomarbetad och det är bara att hoppas att de som delar ut alla dessa miljoner till alla dessa organisationer som inte verkar göra det arbete de får alla dessa miljoner för, ser till att följa Riksrevisionens rekommendationer.