Skip to main content

Illegal handel alternativ inköpskanal till Systembolaget visar ny undersökning från HUI

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 10:17 CEST

Närmare hälften av svenskarna tycker det är ok att köpa illegal öl och sprit. Illegal handel är en alternativ inköpskanal till Systembolaget tycker mer än en tredjedel av svenskarna. Men skulle priserna sänkas på Systembolaget skulle nio av tio handla där istället för i gränshandeln. Det visar en ny undersökning som HUI presenterade idag på Alcohol Update.

Företrädarna för alkoholbranschen, Sveriges Bryggerier och Sprit- och vinleverantörsföreningen, är inte förvånade över resultaten:

- Utredningen visar skrämmande tydligt hur trötta svenskarna är på de höga alkoholpriserna. Istället för att ta svenskarnas attityder på allvar och sänka skatterna fortsätter många av de svenska politikerna att stoppa huvudet i sanden. Tidigare på 1900-talet gick det att låsa in ett problem inom Sveriges gränser, men idag är svenskarna ett resande folk; att åka ner till Tyskland och köpa öl och sprit är ingen match, säger Cecilia Giertta, vd på Sveriges Bryggerier.

- Att så många som hälften svenskarna tycker att illegal handel är en alternativ inköpskanal till Systembolaget visar ju hur mycket de svenska attityderna har förändrats. Det handlar inte längre om några få svenskar som köper sprit och öl från nån skum typ, nu handlar det om organiserad brottslighet som alla svenskar, hög som låg, utnyttjar. Sänk priserna så får vi kontroll över försäljningen, uppmanar Erika Nylander, vd på Sprit- och vinleverantörerna SVL.

- HUIs uppgifter stödjer den information vi fått från våra medlemmar. Svenska staten fick förra året in 313 miljoner kronor extra på den höjda ölskatten. Samtidigt ökade den svenska ölexporten med sammanlagt drygt 21 procent, runt 46 miljoner liter. Hade alla dessa liter sålts inom landets gränser hade det inte bara blivit 414 miljoner kronor extra i rena skatteintäkter, det hade också blivit en större ekonomisk utdelning från Systembolaget och bättre kontroll på försäljningen och därtill momsinbetalningar. Det var ett kortsiktigt beslut som inte lett till att vi svenskar blivit mer villiga att handla på Systembolaget. Höga skatter löser inte problemet, konstaterar Cecilia Giertta, vd på Sveriges Bryggerier.

För ev ytterligare information var vänlig kontakta:

Cecilia Giertta, vd Sveriges Bryggerier 08762 65 50 eller 070593 64 08

Erika Nylander, vd Sprit- och vinleverantörerna SLF 08762 76 25 eller 070 983 95 63

Sveriges Bryggerier är den svenska bryggerinäringens branschorganisation. Våra medlemmar producerar både öl, cider, läsk och vatten. Totalt arbetar drygt 4000 personer inom bryggenäringen. Många miljoner uppskattar det vi producerar.