Skip to main content

Införsel och smuggling av alkohol en stor miljöbov

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 08:01 CET

Mer än 112 000 ton koldioxid per år släpps ut genom resandeinförsel och smuggling av alkohol till Sverige. Omräknat i liter genererar en liter alkohol drygt 1 kg koldioxid eller 167 kg koldioxid för en genomsnittlig införselresa.

Det fastslogs av Schenker Consulting när den första och sannolikt enda undersökningen gjordes på miljökonsekvenserna av alkoholinförseln. Kartläggningen, som gjordes på uppdrag av Svenska Bryggareföreningen, visade miljöeffekterna av resandeinförseln och smugglingen 2003 av alkohol från Danmark och Tyskland till Sverige. Enligt de antaganden som gjordes av Schenker Consulting skedde 2003 ca 670 000 inresor med antingen privatinförd eller smugglad alkohol till Sverige. Totalt genererade dessa transporter år 2003 koldioxidutsläpp om 112 000 ton, varav resandeinförseln stod för 74 procent och smugglingen 26 procent. Utsläppen motsvarade 17 procent av riksdagens då beslutade mål om att minska koldioxidutsläppen från vägtransporter.

I genomsnitt genererade en liter resandeinförd eller smugglad alkohol, oavsett om det var vin, sprit eller öl, 1,02 kg koldioxid. Det motsvarar 0,51 kg per 50 cl ölburk. En genomsnittlig införselresa gav således upphov till koldioxidutsläpp om 167 kg.

- Ökad resandeinförsel och smugglingen samt att merparten av alkoholinköpen numera sker i Tyskland och sen transporteras längre sträckor torde ha ökat koldioxidutsläpp sedan 2003, säger Peter Mattsson, VD för Svenska Bryggareföreningen. Att de svenska bryggerierna numera dessutom exporterar och därmed transporterar ölen ner till Tyskland för att svenskarna sen skall köra hem den igen är ju också ett vansinne ur denna synpunkt.

Alla indata rörande kvantiteter, fordonsslag och ursprungsländer kom från SoRADs kartläggning av privatinförseln och smugglingen till Sverige för 2003. Studien begränsades till att endast omfatta de kvantiteter som införts från Tyskland och Danmark med bil och buss. Detta motsvarar enligt SoRADs statistik ca 38 procent av resandeinförseln. För smugglingen (där inga officiella uppgifter om ursprungsländer finns) antogs 67 procent av kvantiteten komma med skåpbil från Danmark och Tyskland. Undersökningen mätte således endast en delmängd av de utsläpp som alkoholinförseln gav upphov till.

- Om regeringen sänkt alkoholskatterna redan för några år sedan skulle det ha gett en bättre miljö, fler arbetstillfällen och en kontrollerad alkoholförsäljning i Sverige. Men det är inte för sent ännu, menar Peter Mattsson, försvinner handeln av alkohol utomlands ”sparar” vi i alla fall långt mer än 112 000 ton koldioxidutsläpp per år.
Läs hela undersökningen, http://www.sverigesbryggerier.se/040907_schenker.pdfFakta:
2003 kördes 130 miljoner liter öl in i Sverige, 2005 var motsvarande volym 148 miljoner liter.
2003 kördes 70 miljoner liter vin och sprit in i Sverige, 2005 var det 75 miljoner liter.För ytterligare information kontakta:
Cathrine Andersson, Informationschef Svenska Bryggareföreningen, 070-625 85 75
Peter Mattsson, VD, Svenska Bryggareföreningen, 070-347 38 46

Bifogade filer

Word-dokument