Skip to main content

Elevernas medskick till utredning av gymnasieskolan

Nyhet   •   Mar 16, 2018 14:07 CET

Sveriges Elevkårer välkomnar att regeringen nu ska se över gymnasieskolans styrning. Samtidigt uppmanar vi ansvariga att lyssna till elevernas behov, skriver Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges Elevkårer.

I dagarna presenterade regeringen en utredning som ska se över hur styrningen av den gymnasiala utbildningen, inklusive vuxenutbildningen, kan förbättras. I utredningen kommer regeringen att titta på utbudet av utbildningar för gymnasieelever, hur resurserna kan utnyttjas på bästa sätt, samt styrning och finansiering. Utredningen ska redovisas i början på år 2020.

Positivt med tillsatt utredning

Precis som gymnasieminister Anna Ekström lyfter i Dagens Nyheter dras gymnasieskolan idag med allvarliga problem. Mer än en tredjedel av de som börjar gymnasiet slutar idag utan att ha en färdig examen. Detta samtidigt som en gymnasieexamen är viktigare än någonsin för att komma in på arbetsmarknaden. Därför ser vi positivt på att regeringen lyssnar in Skolkommissionen och Gymnasieutredningens förslag och nu tillsätter en utredning för att se över styrningen av gymnasieskolan. Men för att utredningen ska leda till verklig förändring är det viktigt att regeringens utredning fokuserar på rätt saker. Sveriges Elevkårer skulle vilja ge gymnasieminister Anna Ekström och utredare Lars Stjernkvist följande medskick i arbetet:

Staten måste ta ansvar

Stärk yrkesprogrammen i grunden. Idag ser Sveriges Elevkårer hur elever drabbas när kommunen inte har råd med dyra yrkesutbildningar. Detta samtidigt som arbetsmarknaden är i stort behov av yrkesutbildad kompetens. Staten måste därför ta ansvar för att ekonomiska resurser fördelas efter skolors behov och elevers olika förutsättningar.

Utbildningsutbudet behöver stärkt relation till näringslivet

Utbildningsutbudet och i synnerhet yrkesutbildningarna måste även stärkas i relation till var näringslivet kan erbjuda praktikplatser. Eleverna på yrkesprogram har idag svårt att hitta praktikplatser och yrkeslärarna tillsammans med eleverna måste därför få stöd i att matcha eleverna med praktikplatser. Utan en bra praktik fyller inte yrkesprogrammet sin roll i utbildningssystemet.

Säkerställ elevernas rätt till en god arbetsmiljö

Därutöver saknar de elever som väl får en praktikplats många gånger tillräckliga arbetsredskap för att minimera risken för skada. Menar regeringen allvar med yrkesprogrammens betydelse måste de säkerställa elevernas rätt till en god arbetsmiljö på praktikplatserna och att företagen får bra förutsättningar att ta in elever på arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Elevhälsan måste garanteras

Ge alla elever samma förutsättningar över hela landet. Psykisk ohälsa och otrygghet i skolan är vanligt förekommande problem som kan vara avgörande för en elevs kunskapsresultat och möjlighet att fullfölja sin gymnasieutbildning. I arbetet för trygga och välmående elever är elevhälsan av största vikt. Staten bör säkerställa att varje skola, oavsett elevunderlag, har en tillgänglig elevhälsa.

Samma förutsättningar landet över

På samma sätt ska varje elev ha möjlighet att studera det personen vill och ha tillgång till behöriga lärare, oavsett var i landet eleven bor.

Slutligen vill vi uppmana utredare Lars Stjernkvist att samordna arbetet med regeringens tidigare utredare med uppdrag att se över landets skolmyndigheter i frågan om styrkedjan. Stora organisatoriska förändringar kräver en helhetssyn för att skolhuvudmannens uppdrag ska kunna förtydligas.

Sveriges Elevkårer ser fram emot att följa utredningen med förhoppningen att den med elevernas bästa som utgångspunkt kommer att förbättra en gymnasieskola i stort behov av förändring.

Lina Hultqvist,

Ordfröande Sveriges Elevkårer

Tidigare publicerad i Altinget

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.