SVID och Svensk Form stärker sitt samarbete

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 15:04 CET

Den 1 januari flyttar SVID in i lokaler i samma hus som Svensk Form på Skeppsholmen i Stockholm. Detta är ett led i det ökade samarbetet mellan organisationerna.

Design och beteende ska bidra till energismarta lösningar

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 08:15 CEST

Vi gör dagligen val som påverkar energianvändningen och miljön. Hur kan vi hjälpa människor att leva hållbart och minska vår klimatpåverkan – nu och i framtiden? Det ska Energimyndighetens forskningsprogram Design för energieffektiv vardag hitta svaren på. Idag öppnar den andra utlysningen.

Ny Sustainability Guide ger kunskap och inspiration för cirkulärt arbete

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 17:05 CEST

Nu presenterar SVID en ny internationell hållbarhetsguide där företag, designer och högre utbildning kan hämta inspiration och verktyg för att arbeta hållbart. Sustainabilityguide.eu ska hjälpa den som vill lära sig mer om ekodesign och som vill ställa om till en cirkulär affärsverksamhet.

​Energimyndigheten anlitar SVID som kansli för programmet Design för energieffektiv vardag

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 10:52 CEST

Programmet Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och innovationsprogram som finansierar tvärvetenskaplig forskning som kombinerar energiforskning med design- och beteendevetenskap. Programmet omfattar totalt 60 miljoner kronor under 2018 till och med 2021.
- Jag är väldigt glad över att SVID har blivit kanslifunktion för Design för energieffektiv vardag. Det gör att SVID knyter ihop design och hållbarhet med forskning och innovation, säger Kristina Frisk, vd på SVID.

I SVIDs uppdrag som kansli ingår bland annat att ha hand om den vetenskapliga samordningen, samordning inom programmet, kommunikation och aktiviteter.

- Vi valde att anlita SVID som kansli eftersom de både har det nätverk och den kompetens som behövs i programmet. Design kommer att vara avgörande för de beviljade projektens framgång, säger Mehmet Bulut, projektledare på Energimyndigheten.

Ska bidra till energisystemets omställning

Programmet Design för energieffektiv vardag ska bidra till energisystemets omställning genom att, med hjälp av designkunskap och kunskap om människors vanor och beteenden, ge individer och grupper större möjligheter att bidra till och påverka och stärka sin roll i ett energieffektivt och hållbart samhälle.

Det behövs nya policyinsatser, tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller baserade på designtänkande som utgår från och är anpassade efter människors behov, vanor och ageranden.

Programmet har två forsknings-, utvecklings- och innovationsområden: Kunskap och kompetens och Teknik och innovation för resurseffektivitet.

Första utlysningen stänger 17 maj

Programmet pågår 2018-2021 och omfattar 60 miljoner kronor.

Programmet fördelar i huvudsak medel genom öppna utlysningar. Den första utlysningen omfattar cirka 15 miljoner kronor och är öppen nu, med sista ansökningsdatum den 17 maj.

Den här första utlysningen välkomnar projektförslag som kan ge individer och grupper större möjligheter till att själva bidra till ett energieffektivt och hållbart samhälle. Projekt där olika typer av nationella och internationella aktörer samverkar är särskilt prioriterade.

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utvecklingen inom området där energi, design och beteendevetenskap möts. De inkluderar exempelvis företag, designbyråer, offentlig sektor, universitet och högskolors design-, samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner samt institut med anknytning till området.

Framöver kommer minst en, vid behov två, utlysningar att hållas varje år.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Vi vill få företag att växa och verksamheter att utvecklas och arbetar för att sprida kunskap, skapa mötesplatser och stärka möjligheterna till utveckling. 

Programmet Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och innovationsprogram som finansierar tvärvetenskaplig forskning som kombinerar energiforskning med design- och beteendevetenskap. Programmet omfattar totalt 60 miljoner kronor under 2018 till och med 2021.

Läs vidare »

Designdrivet – ny utbildning ska öka innovationsförmågan i små och medelstora företag

Nyheter   •   Apr 19, 2018 15:20 CEST

Hur kan man utveckla sitt företag med hjälp av designmetodik? Det fick elva små och medelstora företag i Kinda kommun fundera över när de fick prova på design i SVIDs nya utbildningsprogram Designdrivet. ​- Vi lär företagen att bli mer innovativa genom att skapa varor och tjänster som utgår från kundernas verkliga problem och behov, säger Kristina Frisk, vd på SVID.

Michael Treschow-stipendiat vill ta fram innovativa och hållbara lösningar

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 16:00 CET

Lina Wilckens, masterstudent i Business & Design, HDK vid Göteborgs universitet och med kandidatexamen i industridesign från Konstfack, tilldelas Michael Treschow-stipendiet 2017 om 100 000 kronor. Stipendiet delas ut till en designstudent som visat på djärvhet och lust i sitt arbete.

Ansökan öppen till EcoDesign Sprint

Nyheter   •   Nov 23, 2017 16:00 CET

Vill ditt företag få support av en ekodesigncoach och utveckla verksamheten till att bli mer cirkulär? Via projektet EcoDesign Circle erbjuder vi ett företag och en designbyrå möjlighet att delta i ett utvecklingsprogram inom ekodesign i vår. Ansök senast 22 december 2017.

Kristina Frisk ny tf vd för SVID

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 09:45 CEST

Den 1 september tillträder Kristina Frisk tjänsten som tillförordnad vd för SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Kristina Frisk är utbildad designer och psykolog och kommer senast från det egna bolaget Caresumables AB där hon arbetade som vd. Under 2016 blev Kristina utsedd till ”Årets uppfinnarkvinna”.

Nio av tio företagare vill lära sig mer om ekodesign

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 08:45 CEST

Nio av tio medarbetare på små och medelstora företag (91 %) säger att intresset är stort eller mycket stort för att lära sig mer om ekodesign. Det visar en undersökning SVID genomfört under våren.

SVID får verksamhetsbidrag från Tillväxtverket för 2017-2019

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 13:57 CET

SVID har i konkurrens med andra verksamheter beviljats 15 miljoner kronor av Tillväxtverket för att stärka företagens arbete med design, fördelat över 2,5 år med start i juli 2017.

- Vi är oerhört glada över att få förtroende från Tillväxtverket, säger Robin Edman, vd på SVID. Vårt mål är att öka små och medelstora företags kunskap om, och användning av, designmetodik för att utveckla ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara företagsstrategier, affärsmodeller, varor och tjänster i syfte att öka innovationskraft och tillväxt.

Nu förbereder vi verksamheten för att mera direkt nå små och medelstora företag med internationell tillväxtpotential. Vi har etablerat samarbeten med näringslivsfrämjande organisationer som har verksamhet över hela landet, men välkomnar även nya parter för att nå högre grad av innovation. I vårt erbjudande ingår både utbildning och rådgivning.

Innovation genom design

I beslutet står bland annat:

"Vi bedömer att sökande har förutsättningarna och kapaciteten att driva, utveckla och förnya verksamheten på ett bra sätt och att verksamheten är öppen för en bred grupp av relevanta små och medelstora företag med internationell tillväxtpotential och för andra relevanta aktörer inom området. Tillväxtverket ser som centralt att det sker en fortsatt utveckling av samarbetet med andra nationella aktörer inom design samt relevanta nationella och regionala företagsfrämjande aktörer. Därigenom nås målgruppen små och medelstora företag och stärks kunskapsuppbyggnaden och kunskapsspridningen om företagens arbete med design. Kontinuerlig förnyelse, affärsutveckling och innovation genom design är av stor vikt för svenska små och medelstora företags framgång och förmåga att möta den globala konkurrensen."

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Vi vill få företag att växa och verksamheter att utvecklas och arbetar för att sprida kunskap, skapa mötesplatser och stärka möjligheterna till utveckling. 

SVID har i konkurrens med andra verksamheter beviljats 15 miljoner kronor av Tillväxtverket för att stärka företagens arbete med design, fördelat över 2,5 år med start i juli 2017.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • cacurofelicrnezr.lndunpqdejhn-zawegoldbzenme@sqqviztd.rqsemc
  • 08-406 8448

Om SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Vi vill få företag att växa och verksamheter att utvecklas och arbetar för att sprida kunskap, skapa mötesplatser och stärka möjligheterna till utveckling.

Adress

  • SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
  • Besöksadress: Söder Mälarstrand 29, 3 tr. Postadress: Söder Mälarstrand 57
  • 118 25 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida

Länkar