Mhqdwotsz4v3a9myylfr
Hbdxv6ztmovuydxqvyuw

Nio av tio företagare vill lära sig mer om ekodesign

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 08:45 CEST

Nio av tio medarbetare på små och medelstora företag (91 %) säger att intresset är stort eller mycket stort för att lära sig mer om ekodesign. Det visar en undersökning SVID genomfört under våren.

Media no image

SVID får verksamhetsbidrag från Tillväxtverket för 2017-2019

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 13:57 CET

SVID har i konkurrens med andra verksamheter beviljats 15 miljoner kronor av Tillväxtverket för att stärka företagens arbete med design, fördelat över 2,5 år med start i juli 2017.

- Vi är oerhört glada över att få förtroende från Tillväxtverket, säger Robin Edman, vd på SVID. Vårt mål är att öka små och medelstora företags kunskap om, och användning av, designmetodik för att utveckla ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara företagsstrategier, affärsmodeller, varor och tjänster i syfte att öka innovationskraft och tillväxt.

Nu förbereder vi verksamheten för att mera direkt nå små och medelstora företag med internationell tillväxtpotential. Vi har etablerat samarbeten med näringslivsfrämjande organisationer som har verksamhet över hela landet, men välkomnar även nya parter för att nå högre grad av innovation. I vårt erbjudande ingår både utbildning och rådgivning.

Innovation genom design

I beslutet står bland annat:

"Vi bedömer att sökande har förutsättningarna och kapaciteten att driva, utveckla och förnya verksamheten på ett bra sätt och att verksamheten är öppen för en bred grupp av relevanta små och medelstora företag med internationell tillväxtpotential och för andra relevanta aktörer inom området. Tillväxtverket ser som centralt att det sker en fortsatt utveckling av samarbetet med andra nationella aktörer inom design samt relevanta nationella och regionala företagsfrämjande aktörer. Därigenom nås målgruppen små och medelstora företag och stärks kunskapsuppbyggnaden och kunskapsspridningen om företagens arbete med design. Kontinuerlig förnyelse, affärsutveckling och innovation genom design är av stor vikt för svenska små och medelstora företags framgång och förmåga att möta den globala konkurrensen."

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Vi vill få företag att växa och verksamheter att utvecklas och arbetar för att sprida kunskap, skapa mötesplatser och stärka möjligheterna till utveckling. 

SVID har i konkurrens med andra verksamheter beviljats 15 miljoner kronor av Tillväxtverket för att stärka företagens arbete med design, fördelat över 2,5 år med start i juli 2017.

Läs vidare »
Jfz4ovnkckfnfnfu4pwc
Yd7sq3ls0oif8a9zazii

Årets Michael Treschow-stipendiat vill väcka diskussion om framtidens samhälle

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2016 14:30 CET

Linnea Våglund, masterstudent i Material Futures vid Central Saint Martins i London och med kandidatexamen i industridesign från Konstfack, tilldelas Michael Treschow-stipendiet 2016 om 100 000 kronor. Stipendiet delas ut till en designstudent som visat på djärvhet och lust i sitt arbete.

Oqoygj1wbokojhgcac2w

Alex Liebert ny ordförande i styrelsen för SVID

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2016 13:18 CEST

Alex Liebert, Partner, Business Development på Usify och tidigare designchef på Atlas Copco, är ny styrelseordförande för SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Cjp9zbow8cvp1i9f0zrc

Catarina von Matern projektledare för EcoDesign Circle

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 09:40 CEST

SVID har anställt Catarina von Matern som projektledare för den svenska delen av EcoDesign Circle, ett treårigt EU-finansierat projekt med målet att bygga en verksamhetsmodell och ett kompetensnätverk baserat på cirkulär ekonomi, ekologisk design och livscykeldesign i Östersjöregionen.

Media no image

Kommuner och landsting får stöd för att förnya sina verksamheter

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2016 09:00 CEST

Nu ska kommuner och landsting i Sverige få hjälp med att förnya sina verksamheter genom användardriven innovation. Genom projektet Innovationsguiden (Användardriven innovation för bättre välfärdstjänster) kommer SVID på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting att stödja runt tio kommuner, landsting och regioner.

Syftet med projektet är att testa och utveckla SKL:s innovationsmodell, med målet att ta fram ett metodstöd för lokalt innovationsarbete som ska kunna användas av alla SKL:s medlemmar. SVID har fått i uppdrag att genomföra projektet.

-Om vi ska klara av framtidens utmaningar måste vi förstå vad som skapar värde för våra invånare. Den typen av insikter måste sedan ligga till grund för hur vi skapar nya och bättre lösningar för hur välfärden levereras av samhället. Designmetodik har visat sig vara ett väldigt effektivt verktyg för just detta. Det handlar helt enkelt om att utgå från invånarnas behov och att samskapa lösningar utifrån det, säger Jonas Gumbel, programansvarig Hälsa, SVID, och projektledare för Innovationsguiden på SKL.

Uppdraget går ut på att tillsammans med ett antal kommuner, landsting och regioner testa en modell för förnyelsestöd med SKL:s innovationsmodell som utgångspunkt.

Jonas Gumbel ansvarar för ett team om fyra personer med bakgrund inom design och innovation som kommer att arbeta tillsammans med nyckelpersoner i kommunerna och landstingen. Som en del av stödet strävar teamet också efter att hitta en skalbar modell för coachning på distans. Tanken är att coacherna sedan kan fungera som resurspersoner och i sin tur utbilda andra i hur man arbetar med förnyelse genom användarinvolvering.

-Kommuner, landsting och regioner efterfrågar stöd för verksamhetsutveckling utifrån ett användarperspektiv, därför vill vi bidra med konkreta verktyg och metoder som fungerar. Vårt gemensamma arbete lägger grunden för en utveckling som bygger på kunskaper och erfarenheter hos invånare som tar del av offentliga tjänster säger Klas Danerlöv, SKL.

Projektet finansieras av VINNOVA och uppdraget ska vara slutfört den 31 januari 2017.

För mer information kontakta:

Jonas Gumbel, programansvarig Hälsa, SVID

Telefon: 08-406 84 44

E-post: jonas.gumbel@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Med design skapar vi konkurrenskraft och innovation utifrån användaren. Vi arbetar med att sprida kunskap om designmetodiken i såväl privat näringsliv som offentlig sektor och arbetar aktivt över hela landet för att få fler aktörer att implementera design i sina verksamheter. Läs mer om SVID på www.svid.se.

Nu ska kommuner och landsting i Sverige få hjälp med att förnya sina verksamheter genom användardriven innovation. Genom projektet Innovationsguiden (Användardriven innovation för bättre välfärdstjänster) kommer SVID på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting att stödja runt tio kommuner, landsting och regioner.

Läs vidare »
Media no image

Förändra radikalt med tjänstedesign

Nyheter   •   Dec 09, 2015 09:21 CET

Projekt-team från nio kommuner har med hjälp av tjänstedesign hittat nya sätt att ta sig an sådant som inte fungerar bra i vissa välfärdstjänster, enligt brukarna. SKL bjuder in till pressträff för att ge exempel på hur man kan förändra radikalt. Lisa Lindström, vd Doberman och styrelseordförande SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, är en av deltagarna på pressträffen.

Det kan till exempel handla om personer som har en funktionsnedsättning, nyinflyttade på ett äldreboende eller är i behov av försörjningsstöd.

Under konferensen kommer olika exempel att presenteras av företrädare för några kommuner som ändrat sitt förhållningssätt och som gjort skillnad för sina brukare.

Projektet Förändra radikalt har pågått i nästan 2 år. Projektets utgångspunkt har varit att nya lösningar växer fram när man involverar dem som en verksamhet är till för. Projektet har möjliggjorts med finansiering från Vinnova.

Medverkande vid pressträffen:
Charlotte Johansson kommunchef i Oxelösund
Två inflyttningslotsar från Oxelösund, Ann Adolfaen, Anna Carlsson
Kristina Isaksson bitr avd chef socialförvaltningen Laholm
En person som använder ledsagarservicen I Laholm, Anna Larsson
Lisa Lindström, styrelseordförande SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign), ledamot i regeringens advisory board för nyindustrialiseringen och VD för Doberman
Anna Lindström, projektledare SKL

Tid: 10 december kl 08.30

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Magasinet, Stockholm

Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!

För mer information: Anna Lindström, projektledare, Avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 79 20,mobil: 070-319 79 20, e-post: anna.lindstrom@skl.se

Projekt-team från 9 kommuner har med hjälp av tjänstedesign hittat nya sätt att ta sig an sådant som inte fungerar bra i vissa välfärdstjänster, enligt brukarna. SKL bjuder in till pressträff för att ge exempel på hur man kan förändra radikalt.

Läs vidare »
C9rymvccjoqfyd21efip

Socialt engagemang och hälsa i fokus för årets Michael Treschow-stipendiater

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2015 07:55 CET

Annie Hjälmefjord, student på HDK, Högskolan för design och konsthantverk och Lina Trulsson, student på Designhögskolan, Umeå universitet tilldelas Michael Treschow-stipendiet om 100 000 kr vardera. Stipendiet delas ut till en student som visat på djärvhet nydanande och lust i sitt arbete.

Leio3eztthghabnnmafb

Nya möjligheter i en global värld

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2015 16:49 CEST

Kompetensutveckling kring innovation är idag vanligt i många storföretag. Nu ska också den offentliga sektorn och kluster av mindre företag få chansen genom ett nytt utvecklingsprojekt som drivs av Region Jämtland Härjedalen i samarbete med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Media no image

Design i fokus på Forskartorget under årets bokmässa

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2015 09:37 CEST

I år kommer besökarna på Bokmässan i Göteborg få möjligheten att lära sig allt om design när bland andra SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Svensk Form, Arkitektur- och designcentrum (ArkDes) och Designfakulteten går samman i en gemensam utställning. Utställningen om design är en del av Forskartorget och syftar till att visa upp en bred bild av vad design och designforskning innebär och kan användas till.

I montern på Bokmässan kommer besökarna bland annat få möjligheten att lyssna på allt från en av världens mest framstående forskare inom social innovation och hållbar design, Ezio Manzini, som berättar om sin nya bok, Design, Where Everybody Designs, till HDK-studenterna Jenny Annebäck och Alina Fri som berättar om sitt tjänstedesignprojekt där de under sommaren tillsammans med medborgare och personal på socialtjänsten i Angered arbetat för att skapa en mer attraktiv och tillgänglig socialtjänst.

- Med den här utställningen vill vi visa att design genom att utgå från människors behov i utvecklingen av produkter och tjänster kan bidra till att lösa många av de samhällsutmaningar vi står för, säger Robin Edman, vd SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

- Samarbete är bästa receptet när man vill förändra och nå ut brett. Därför är vi extra glada att delta med flera aktörer inom det breda designfältet. Svensk Form har sedan starten 1845 både dokumenterat och speglat designutvecklingen, parallellt med att ta sig an aktuella samtidsutmaningar. Massor av spännande material finns tillgängligt på www.designarkiv.se, för samtid och framtid, säger Ewa Kumlin, vd Svensk Form

På Forskartorgets stora scen kommer också ett antal forskare presentera sin forskning inom design, bland annat Katarina Wetter-Edman, lektor Konstfack och fil. dr i design, som berättar om hur designkunskap används för att utveckla samhället och Jon Engström, tekn. dr Linköpings universitet och forskare på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, som berättar om hur patienters berättelser och idéer nedtecknade i dagböcker kan göra vården mer empatisk och kreativ.

Utställningen är en del av initiativet People Powered Future där ca 150 intressenter genom olika aktiviteter arbetar för att visa på hur design kan användas som utvecklingsresurs i samhället genom att inkludera användarna i utvecklingen av produkter eller tjänster.


För mer information eller kontakt med någon av de som deltar i utställningen vänligen kontakta:

Jenny Pedersén, PR- och kommunikationsansvarig SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Telefon: 0700-90 82 92

E-mail: jenny.pedersen@svid.se


Bilaga: Program för designutställningen på Forskartorget

Läs mer om SVID på www.svid.se.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Vi vill få företag att växa och verksamheter att utvecklas och arbetar för att sprida kunskap, skapa mötesplatser och stärka möjligheterna till utveckling. 

I år kommer besökarna på Bokmässan i Göteborg få möjligheten att lära sig allt om design när bland andra SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Svensk Form, Arkitektur- och designcentrum (ArkDes) och Designfakulteten går samman i en gemensam utställning. Utställningen om design är en del av Forskartorget och syftar till att visa upp en bred bild av vad design innebär och kan användas till.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Webb- och kommunikationsansvarig
  • caroiplizlneahvmjglkel.lundelxn-weshlden@svieezxd.se
  • 08-406 8448

Om SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Vi vill få företag att växa och verksamheter att utvecklas och arbetar för att sprida kunskap, skapa mötesplatser och stärka möjligheterna till utveckling.

Adress

  • SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
  • Besöksadress: Söder Mälarstrand 29, 3 tr. Postadress: Söder Mälarstrand 57
  • 118 25 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida

Länkar