Skip to main content

Ny rapport om hur svensk export kan främjas

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2018 11:30 CEST

Kristina Hallman, ställföreträdande generaldirektör på Swedac överlämnar rapporten ”Starkare Sverige med öppna system” till EU- och handelsminister Ann Linde. Foto: Susanne Lindberg Elmgren

Swedac, den statliga expertmyndigheten som ansvarar för frågor om ackreditering, teknisk kontroll och samordning av marknadskontroll, har på regeringens uppdrag tagit fram underlag för hur svensk export kan främjas genom ackreditering och standardisering. Uppdraget har genomförts i samråd med Kommerskollegium, Tillväxtverket, Vinnova och Sveriges Standardiseringsförbund. Swedac anser att rapporten är av intresse för flera aktörer såsom svenska exportföretag, branschorganisationer, myndigheter och beslutsfattare. 

Det finns nya lagförslag från EU som frångår de nuvarande regler som underlättar för företag som vill ha tillträde till den europeiska marknaden. Dessa lagförslag medför risk för ökad administrativ börda samt ökade kostnader för företagen.

Även det internationella systemet frångås ofta av någon part som ställer krav utöver de rådande standarderna för marknadstillträde, vilket leder till ökade kostnader i alla led. Större och väletablerade företag accepterar oftast dessa krav, medan mindre företag kan få det svårare att hantera dem, vilket kan hämma deras möjlighet till export.

Vidare visar rapporten att ackrediterade organ tycker att ackreditering är viktigt för verksamheten och underlättar internationell handel. Dessutom ser de företag som engagerat sig i standardisering fördelarna med det. Genom att använda standarder i sin produktutveckling säkerställer de att de uppfyller relevanta krav. Många aktörer har däremot fortfarande bristande kunskaper om hela kvalitetsinfrastrukturen. Något som Swedac vill ändra på med en bred utbildningsinsats.

–Det finns en stor potential för att införa standarder inom nya områden. Det pågår en omfattande standardisering inom flera olika områden där ackreditering kan användas och därmed underlätta för svensk export. Det visar bland annat våra fallstudier i rapporten, säger Merih Malmqvist Nilsson, tillförordnad generaldirektör på Swedac.

Swedac anser att regeringen bör delta aktivt i Världshandelsorganisationen i syfte att undanröja onödiga handelshinder och verka för en god efterlevnad av slutna avtal. Sverige bör även ha en övergripande samordning av kvalitetsinfrastrukturen och stärka samarbetet mellan berörda myndigheter.

För ytterligare information kontakta: 
Peter Kronvall, utredare Swedac peter.kronvall@swedac.se 033 17 77 67 

Swedac – en myndighet för kvalitet och trygghet. Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Swedac ackrediterar, det vill säga granskar och godkänner de företag som kontrollerar att varor och tjänster håller måttet. Swedacs ackrediteringsmärke är därför en kvalitetsstämpel som stärker konkurrenskraften och ökar handeln. Swedac arbetar för att du ska kunna lita på att hissen är säker, att vattnet i kranen är rent och att du betalar för korrekt antal liter bensin. Swedac gör Sverige till ett tryggt och hållbart land att leva i.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.