Skip to main content

Mätstationer runt Arlanda

Nyhet   •   Okt 25, 2010 09:00 CEST

Arlanda har  monterat ljudmätarstationer runt flygplatsen för att mäta buller.

– Med teknisk utrustning som mäter ljudet blir det enklare att göra beräkningar, eller att jämföra mellan olika flygplanstyper, säger Mikael Liljergren som är bullerexpert på Swedavia Flygakustik.

Syftet med ljudmätningarna vid Arlanda är att verifiera beräknade värden, som i sin tur är baserade på faktiska uppmätta värden.

– Enormt mycket beräkningar av bullerkurvor följer med i Arlandas ansökan för det nya miljötillståndet. Vi vill verifiera det vi gör, det vill säga kolla beräkningarna mot faktiska mätningar. Alla verifieringsmätningar ska med i ansökan, förklarar Mikael.