Skip to main content

Åre Östersund Airports klimatarbete certifierat enligt högsta nivå - för andra året i rad

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 13:01 CEST

Åre Östersund Airport har nu för andra året i rad fått sitt klimatarbete certifierat enligt högsta nivån, 3 +, i ACA, Airport Carbon Accreditation.

Att Åre Östersund Airport för andra året i rad når den högsta certifieringen innebär bland annat att flygplatsen är helt klimatneutral avseende koldioxidutsläpp från den egna verksamheten. Den högsta nivån är dessutom ett bevis på att Åre Östersund Airport arbetar aktivt tillsammans med övriga företag på flygplatsen för att minska även deras utsläpp av koldioxid. 

-  Vi är mycket stolta för denna certifiering som är kvittot på vårt aktiva och målmedvetna miljöarbete som bedrivs både på flygplatsen och inom Swedavia, säger Susanne Norman, flygplatschef.

Åre Östersund Airport har under 2012 arbetat fokuserat med att minska energiförbrukningen bland annat genom att installera nya motorvärmare som kan styras via mobilen, bättre styrning av värme- och ventilationsanläggningar samt övergått till LED-belysning.  Fordonsparken ses över och utbyte till miljövänligare fordon pågår samt att personalen på flygplatsen genomgår utbildning i Sparsam körning. 

Certifieringen, Airport Carbon Accreditation, är en europeisk standard, som mäter och graderar hur flygplatser hanterar sina koldioxidutsläpp. Certifieringen är uppdelad i fyra nivåer och för att godkännas på den högsta nivån måste alla andra nivåer också vara uppfyllda. Det innebär att flygplatsen ska redovisa och minska de koldioxidutsläpp som flygplatsen kan kontrollera. Arbetet innebär även att engagera andra företag på plats, som till exempel flygbolag, hyrbilsföretag, restaurang i klimatarbetet. Dessutom ska flygplatsen vara klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten, vilket innebär att de utsläpp som ännu inte har minskats med egna åtgärder kompenseras genom att Swedavia investerar i projekt som binder motsvarande mängd koldioxid i utvecklingsländer.

För Swedavia och flygplatserna medför ACA-arbetet en tydlig struktur och uppföljning av klimatarbetet. Sedan förra året är samtliga tio Swedavia flygplatser, som ingår i det nationella basutbudet, certifierade enligt den högsta nivån.

-  Detta tydliggör Swedavias världsledande roll i att utveckla klimatsmarta flygplatser, avslutar Susanne Norman.

 
För ytterligare information, kontakta Susanne Norman, tfn: 070- 689 30 09.

 

Bakom certifieringsprogrammet Airport Carbon Accreditation står organisationen ACI Europe (Airport Council International Europe), ACI Asia-Pacific och konsultfirman WSP Environment & Energy. Programmet följer den internationella standarden World Resources Institute (WRI) "Greenhouse  Gas Protocol".

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 5 miljarder kronor per helår och har 2 600 medarbetare.