Skip to main content

Ändrat reseutbud påverkar trafiken i maj

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2014 11:00 CEST

Nära 216 800 resenärer flög till eller från Bromma Stockholm Airport under maj 2014. Det är en minskning med 3 procent jämfört med samma månad 2013. Inrikestrafiken minskade med 1 procent medan utrikestrafiken minskade med 17 procent.

– Vi ser att majtrafiken ligger ett par procent lägre jämfört med föregående års resultat. Det beror framför allt på två saker. Minskningen av utrikesresandet beror, förutom på det förändrade reseutbud hos flygbolaget Flybe, som slutat flyga mellan Tallinn och Bromma under april, att maj innehöll flera helg- och klämdagar, vilket har en viss påverkan på trafiken då många av våra återkommande resenärer reser i tjänsten, säger Peder Grunditz, flygplatsdirektör Bromma Stockholm Airport.

– Under sommaren bygger vi klart vårt helt nya restaurangkoncept i terminalen och utökar samtidigt antalet sittplatser i avgångshallen. Vi gör dessa atmosfärshöjande insatser eftersom att vi vill förbättra vår service och möta efterfrågan på mat och dryck vid flygplatsen. Planen är att inviga den nya restaurangdelen efter semestrarna, säger Peder Grunditz.

Antalet landningar i linjefart och charter minskademed 6 procent till cirka 2 000 i maj jämfört med samma månad föregående år.

Hittills under 2014, januari-maj, har antalet resenärer vid Bromma Stockholm Airport ökat med 4 procent till nära 986 000. Antalet utrikesresenärer har hittills i år ökat med 3 procent och uppgår till cirka 109 400 och antalet inrikesresenärer har ökat med 4 procent till cirka 876 300.

Antalet landningar i linjefart under perioden januari-maj uppgick till drygt 9 600, vilket innebär ett oförändrat resultat jämfört med samma period 2013.

För ytterligare information kontakta Ulrika Fager, kommunikationschef Bromma Stockholm Airport, tel. 0708-91 68 25.

Från Bromma Stockholm Airport kan du resa både inrikes och utrikes. Vi har avgångar till Ronneby, Århus, Helsingfors, Växjö, Bryssel, Trollhättan, Östersund, Visby, Kalmar, Ängelholm, Halmstad, Göteborg, Malmö, Umeå och Sundsvall. Flygbolag som trafikerar Bromma är Blekingeflyg, British Airways/Sunair, Finnair, Flybe, Flysmåland, Brussels Airlines, Flyglinjen, Golden Air, Gotlandsflyg, Kalmarflyg, Kullaflyg, Malmö Aviation och Sundvallsflyg.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5 miljarder kronor per helår och har 2 400 medarbetare.