Skip to main content

Fler utrikes resenärer under juli

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2012 10:00 CEST

Under juli reste 2,6 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar en ökning med en procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet utrikes resenärer ökade med två procent till 1,9 miljoner resenärer medan antalet inrikes resenärer inte uppvisade någon förändring med 700 000 resenärer.

Antalet landningar i linjefart och charter vid flygplatserna minskade under perioden med sex procent till 13 100.

 

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,7 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.