Skip to main content

Flyget inleder året på bästa sätt

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2014 09:09 CET

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade under januari med åtta procent, jämfört med motsvarande månad 2013. Därmed ökade antalet resenärer med nära 200 000 till 2,4 miljoner. Tillväxten sker i lika stor utsträckning inrikes som utrikes.

Under januari reste 2,4 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias flygplatser. Antalet resenärer är därmed åtta procent fler jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet utrikes resenärer var 1,5 miljoner och antalet inrikes resenärer 900 000. Tillväxten i antalet resenärer sker därmed i lika stor utsträckning inrikes som utrikes.

- De satsningar som olika flygbolag gör välkomnas av resenärerna och vår förhoppning är att ytterligare direktförbindelser och fler frekvenser kommer att följa. Vi måste samtidigt utveckla våra flygplatser så att de alltfler resenärerna möts av attraktiva atmosfärer i kombination med effektiva lösningar, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser under januari var 15 300 vilket är en ökning med 3 procent jämfört med samma månad föregående år.


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 5 miljarder kronor per helår och har 2 600 medarbetare.