Skip to main content

Fortsatt ökning av flygresenärer i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 09:00 CET

Oktober månads statistik över antalet flygresenärer på Swedavias flygplatser visar en 3-procentig ökning jämfört med samma månad förra året. Under årets tio första månader har passagerarantalet ökat med 5 procent jämfört med ifjol.

Under oktober i år reste 3 566 000 passagerare till eller från någon av Swedavias tio flygplatser (+3%). Antalet utrikesresenärer uppgick till 2 260 000 (+4%) och antalet som reste inrikes var 1 306 000 (+3%).

Totalt under året har 33 313 000 passagerare rest till eller från Swedavia-flygplatserna, vilket motsvarar en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period 2015. Antalet utrikesresenärer har ökat med 5 procent, till 21 949 000. Det är den interkontinentala trafiken (utanför Europa) som ökat mest relativt sett, 9 procent.

Inrikesresenärerna har ökat med 3 procent, till 11 364 000, under årets tio första månader.

Antalet landningar i linjetrafik och charter på Swedavias flygplatser uppgår i oktober till knappt 20 000, en ökning med 2 procent jämfört med oktober i fjol.

Antalet passagerare i oktober ökar på alla Swedavias flygplatser utom på Bromma Stockholm och Göteborg Landvetter som båda visar en nedgång på 2 procent jämfört med oktober förra året.

På Stockholm Arlanda Airport ökar antalet passagerare i oktober med 6 procent jämfört med oktober 2015.

Totalt under året uppvisar dock alla flygplatser utom Kiruna (-2%) en positiv trend för antalet flygresenärer.

Att notera i oktober månads statistik:

  • På Stockholm Arlanda Airport är ökningen av antalet resenärer 6 procent i oktober såväl som för årets tio första månader. Det totala antalet passagerare på Arlanda under året passerar under oktober 20 miljoner.
  • Totalt under årets tio första månader har antalet passagerare på Swedavias flygplatser ökat med 5 procent. 9 av 10 flygplatser visar en positiv trend vad gäller antalet passagerare under året.

Trafikstatistiken för Swedavias tio flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige.

Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,5 miljarder kronor per helår och har 2 800 medarbetare.