Skip to main content

Inrikestrafiken växte starkt i april

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 09:00 CEST

Antalet flygresenärer på Swedavias flygplatser ökade under april månad i år jämfört med samma månad förra året. Inrikesresorna stod för den största ökningen.

1 225 000 personer flög inrikes under april 2016, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med april i fjol. Utrikesresenärerna ökade med 2 procent under april i år jämfört med samma period förra året och landade på 1 964 000.

Totalt reste alltså 3 189 000 personer till eller från Swedavias flygplatser under april 2016 och den sammanlagda ökningen jämfört med april i fjol var 4 procent.

Hittills i år har 11 745 000 resenärer rest på någon av de tio flygplatserna. Det är 6 procent fler än motsvarande period 2015.

På de tre största flygplatserna Arlanda, Göteborg Landvetter och Bromma var det också inrikestrafiken som stod för de mest positiva siffrorna i april-statistiken. Där ökade antalet inrikesresenärer 7, 5 respektive 8 procent.

Även Malmö (10%), Ronneby (14%), Visby (11%) och Åre Östersund (20%) noterade stora ökningar av inrikesresenärer under perioden.

Antalet landningar i linjefart och charter på Swedavias flygplatser noterades under april månad till 18 700, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med 2015.

Att notera under april 2016:

  • Inrikesresenärerna ökade 7 procent och utrikesresenärerna 2 procent.
  • Inrikestrafiken växte även på de tre storflygplatserna Arlanda 7%, Göteborg Landvetter 5% och Bromma 8%.
  • Åre Östersund och Ronneby var de flygplatser som procentuellt ökade mest under april, 18 respektive 10 procent.

Trafikstatistiken för Swedavias tio flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige.

Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,5 miljarder kronor per helår och har 2 800 medarbetare.