Skip to main content

Juli stark månad för flygresandet

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2013 10:40 CEST

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med nio procent under juli jämfört med motsvarande period föregående år.

Under juli månad reste cirka 2,9 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias tio flygplatser, en uppgång med nio procent jämfört med samma period föregående år. Antalet resenärer inrikes ökade med sex procent till 755 000 och antalet utrikes resenärer ökade med tio procent till 2 123 000.

Under juli var antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser 14 300, vilket är elva procent fler än under samma månad 2012.

Hittills under 2013 (jan-juli) har nära 19 miljoner resenärer flugit till eller från någon av Swedavias flygplatser, en ökning med två procent jämfört med samma period 2012.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 5 miljarder kronor per helår och har 2 600 medarbetare.