Skip to main content

Mer än två miljoner resenärer på Arlanda i maj

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2015 09:25 CEST

Under maj månad reste drygt två miljoner resenärer via Stockholm Arlanda Airport vilket innebär en ökning med en procent jämfört med maj 2014. Den största utrikesdestinationen Köpenhamn minskade för femte månaden i rad, till följd av allt fler direktdestinationer från Arlanda.

I maj reste 2 053 921 resenärer via Arlanda, vilket är en ökning med en procent jämfört med maj förra året. Antalet utrikesresenärer steg återigen och var nästan 1,6 miljoner (+3%). Antalet inrikesresenärer minskade däremot och var knappt 500 000 (-4%), framför allt till följd av SAS-konflikten i slutet av månaden då nästan 100 avgångar ställdes in.

Köpenhamn är fortfarande den största destinationen, tätt följd av London och Oslo, men linjen minskade för femte månaden i följd.

- Vi kan se att ett allt större utbud av direktdestinationer från Arlanda minskar behovet av att byta flyg i Köpenhamn, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

De tio största destinationerna från Arlanda under maj månad var Köpenhamn, London, Oslo, Helsingfors, Amsterdam, Frankfurt, Göteborg, Paris, Berlin, Malmö och Luleå. Antal landningar på Arlanda minskade med två procent jämfört med maj 2014.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,5 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.