Skip to main content

Ökad potential för svensk tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 09:11 CEST

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med fyra procent under maj, jämfört med motsvarande period föregående år. Framförallt ökar behovet av internationella förbindelser, med en ökning av antalet resenärer med fem procent. Antalet inrikes resenärer ökade under perioden med två procent.

Under maj månad reste totalt 3,1 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser, en uppgång med fyra procent jämfört med samma period föregående år. Antalet utrikes resenärer ökade med fem procent till 1,9 miljoner och antalet inrikes resenärer ökade med två procent till 1,2 miljoner.

De utrikes destinationer från Stockholm Arlanda Airport som ökar mest i popularitet är Berlin följt av Paris och London. Gemensamt motsvarar ökningen av antalet resenärer till och från dessa destinationer 38 000 resenärer eller mer än 19 procent.

-  Det ökande behovet av att resa internationellt stärker potentialen i den svenska flygmarknaden. Det går åt rätt håll med satsningar såväl från etablerade som nya flygbolagskunder och vi arbetar hårt för att öka Sveriges tillgänglighet ytterligare, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Under maj var antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser 18 500, vilket är en procent fler än under samma månad 2012.


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 5 miljarder kronor per helår och har 2 600 medarbetare.