Skip to main content

SAS-strejk påverkar resesiffror i juni

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2016 09:00 CEST

Totalt flög 3,6 miljoner personer från Swedavias flygplatser under juni månad. Det är en liten ökning, 1 procent, jämfört med året innan, men SAS-strejken påverkade framför allt inrikestrafiken starkt. Första halvårets totala resestatistik visar en ökning med 5 procent.

Inrikestrafiken minskade med totalt 3 procent på Swedavias flygplatser under månaden. Knappt 1,1 miljoner resenärer flög inrikes under juni. Inrikesresandet påverkades negativt av SAS-strejken då cirka 800 flygningar, både inrikes och inom Europa, ställdes in och berörde runt 150 000 resenärer. Sett till hela årets utveckling har dock inrikestrafiken ökat med 4 procent jämfört med första halvåret 2015. Under årets första sex månader har totalt 6 813 000 personer rest inrikes till eller från någon av Swedavias tio flygplatser.

2 500 000 personer flög utrikes på Swedavias flygplatser under juni månad, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med samma månad för ett år sedan. Europa-trafiken visar en ökning med 3 procent, medan resandet till övriga världen har ökat med 11 procent. Under första halvåret 2016 har 12 101 000 personer flugit utrikes från Swedavias flygplatser, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med första halvåret 2015.

Totalt flög 18 914 000 resenärer till eller från någon av Swedavias flygplatser under det första halvåret 2016. Det betyder 5 procent fler resenärer än första halvåret i fjol.

Resandet ökar på Swedavias tre största flygplatser under juni. På Stockholm Arlanda Airport ökar resandet med 2 procent till 2 265 000 personer. På Göteborg Landvetter Airport reste totalt 615 000 personer under juni, vilket är en ökning med 3 procent. På Bromma Stockholm Airport ökade resandet med hela 6 procent under juni till 222 000 personer.

Antalet landningar på Swedavias flygplatser under juni månad uppgick till 17 900 vilket är en minskning med 3 procent.

Att notera från juni månads trafikstatistik:

  • Under det första halvåret 2016 har antalet resenärer ökat med 5 procent jämfört med samma period i fjol.
  • Trots SAS-strejk ökar det totala antalet resenärer med 1 procent under juni 2016.
  • Inrikesresandet påverkas negativt av strejken och minskar med 3 procent.

Trafikstatistiken för Swedavias tio flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige.

Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,5 miljarder kronor per helår och har 2 800 medarbetare.