Skip to main content

Smidigare incheckning av bagage på Arlanda

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 10:00 CEST

– Vi och flygbolagen har ett gemensamt intresse att förenkla resande. Självbetjäningstjänster är mycket uppskattade och detta är ytterligare ett steg i att hitta och utveckla nya lösningar som förenklar flödet på flygplatsen och sparar värdefull tid för våra resenärer, säger Lena Rökaas, operativ chef på Stockholm Arlanda Airport.

Self Service Bagdrop är en del av satsningen på flexibla och effektiva automatiserade lösningar på Swedavias flygplatser, i tillägg till incheckningsautomater. Den första automatiska bagageinlämningen installeras nu på Stockholm Arlanda Airports utrikesterminal, Terminal 5, och kommer under nästa år att följas av fler installationer på Swedavias flygplatser.

Precis som tidigare får resenären sin bagagetagg i en incheckningsautomat. Dessa finns på flygplatsen och dess parkeringar men också på alltfler järnvägsstationer i regionen. Bagaget lämnas sedan i disken ”Self Service Bag Drop” där resenären läser av streckkoden på bagagetaggen och följer de enkla steg-för-steg-instruktionerna som ges via en pekskärm.

Norwegian och SAS kommer även i fortsättningen att erbjuda bemannad Bag Drop för de kunder som önskar detta. Leverantör av Self Service Bagdrop är det norska företaget DSG Systems.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,7 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.