Skip to main content

Stark resenärsutveckling för flyget i augusti

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 10:00 CEST

Stark resenärsutveckling för flyget i augusti

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med åtta procent under augusti månad jämfört med samma period 2013. Totalt reste eller ankom 3,2 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna vilket är en ökning med drygt 220 000.

Under augusti reste drygt 3,2 miljoner till eller från någon av Swedavias flygplatser. Det totala antalet resenärer är därmed åtta procent fler jämfört med augusti månad föregående år. Mätt i antalet resenärer motsvarar ökningen med drygt 220 000. Antalet utrikesresenärer var 2,2 miljoner vilket är en ökning med hela nio procent jämfört med samma månad förra året. Inrikes reste 997 000 passagerare under perioden, vilket innebär en ökning med fem procent jämfört med samma månad förra året.

Hittills i år har inrikesresandet ökat med sex procent jämfört med de åtta första månaderna 2013.

– Utrikesresandet har ökat under flera år, inte minst tack vare att vi lyckats locka flera flygbolag att satsa på nya direktförbindelser. Samtidigt ser vi en mycket positiv utveckling i inrikesresandet, säger Torborg Chetkovich, koncernchef för Swedavia.

Hittills under 2014har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökat med åtta procent till 23,6 miljoner. Antalet utrikesresenärer har ökat med nio procent och uppgår till 15,2 miljoner och antalet resenärer inrikes har ökat med sex procent till 8,4 miljoner

Antalet landningar i linjefart och chartertrafik har under året, ökat med fyra procent till knappt 134 000 jämfört med motsvarande period föregående år.

Trafikstatistiken för Swedavias tio flygplatser finns på http://www.swedavia.se/ under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta Swedavia Pressavdelning  på telefon 010-109 01 00.


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5 miljarder kronor per helår och har 2 400 medarbetare.