Skip to main content

Utveckling vid flygplatserna säkerställd

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2012 12:56 CEST

Swedavia har tecknat avtal med SAS avseende köp av sex separata byggnader vid Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport respektive Malmö Airport. Sedan tidigare äger Swedavia marken vid byggnaderna och i samband med affären kommer dessa omvandlas till registerfastigheter. Samtliga fastigheter ska förvaltas och utvecklas av det helägda dotterbolaget Swedavia Real Estate AB. Den uthyrningsbara ytan vid fastigheterna är totalt 152 000 kvadratmeter och köpeskillingen är 1 775 MSEK.

-  Köpet skapar en fantastisk möjlighet att fortsätta utveckla våra flygplatser för både resenärer och hyresgäster. Dessutom stärker vi vår långsiktiga konkurrenskraft vilket gynnar resandet till, från och inom Sverige, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Köpet är ett led i Swedavias ambition att utveckla områdena kring flygplatserna med syfte att stärka dess konkurrenskraft. Genom ett tydligt ägande av fastigheter på och i anslutning av flygplatserna får Swedavia utökade möjligheter att utveckla och förvalta fastighetsbeståndet i takt med det ökande resebehovet. Därtill skapas möjligheter för Swedavia Real Estate AB att erbjuda bättre anpassade operationella samt administrativa lokaler till hyresgäster.

Tillträdet till fastigheterna sker den 29 juni 2012 och parallellt med affären tecknar SAS två längre hyreskontrakt om 20 år samt 3 hyreskontrakt om 5 år. De fastigheter som berörs är Sverigehuset, Flight Academy samt Tekniska Basen vid Stockholm Arlanda Airport; Fraktterminalen Spirit Cargo samt en hangar vid Göteborg Landvetter Airport; hangar vid Malmö Airport. Swedavias rådgivare i samband med affären har varit DTZ.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,7 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.