Skip to main content

Nyheter 1 träff

Natur och flyg i samverkan

Natur och flyg i samverkan

Nyheter   •   Okt 22, 2010 09:00 CEST

FN har utlyst 2010 till den biologiska mångfaldens år. Samtidigt har Swedavia gjort en naturinventering av marken runt Stockholm-Arlanda Airport. Inventeringen visar att många växt- och djurarter inom området är sällsynta, även ur ett europeiskt perspektiv. Flyg och natur kan på ett utmärkt sätt leva sida vid sida kring Arlanda.