Skip to main content

Mer hälsa för pengarna genom kvalitetsjämförelser och snabbare utvärdering av innovationer

Evenemang

23
NOV
Fotografiska, Stora Tullhuset, Stadsgårdshamnen 22.
  -
Regeringen har på senare tid initierat flera reformer med syfte att uppnå ökad patientsäkerhet och tillgänglighet till hälso- och sjukvården. Efter sommaren tillkännagavs också en särskild utredare med uppdrag att också se över prissättningen av originalläkemedel med syfte att säkerställa kostnadseffektivitet på läkemedelsområdet. Nästan samtidigt skrev regeringen under avtalet med SKL om nya satsningar till de nationella kvalitetsregistren. Frågan är vad som händer härnäst? Kommer den forskande industrin att få använda registren för att utvärdera värdet av nya behandlingar och vilka register- och kvalitetsdata krävs för att nya behandlingsformer på ett bra ska kunna introduceras och utvärderas av hälso- och sjukvården? Kan de nya kvalitetsregistren skapa förutsättningar för en bättre sjukvård och vad krävs för att Life Science-industrin ska kunna bedriva forskning och utveckling i Sverige? IMS Health har glädjen att tillsammans med LIF, Sweden Bio, Forska!Sverige och Karolinska Institutet inbjuda till ett kunskapsseminarium och debatt om utvärderingar av innovationer i sjukvården. Talare vid seminariet är bland andra: • Sofia Wallström, har i uppdrag att leda regeringens översyn av TLVs nuvarande prissättningsmodell för originalläkemedel. • Mona Boström, nationell samordnare för de nationella kvalitetsregistren. Mona Boström tillträdde sitt uppdrag i början av 2011 och har nu lyckats ro avtalet mellan stat och SKL i hamn. • Graham Lewis, Vice President, Global Pharma Strategy, IMS Health. Graham Lewis ger en global utblick på den forskande läkemedelsindustrin. Graham Lewis kommer att prata om vikten av mätbara data och kvalitetsregister för att kunna utvärdera innovationsgrad och värde. Plats, datum och tid Plats: Fotografiska, Stora Tullhuset, Stadsgårdshamnen 22. Datum: onsdag den 23 november 2011 Tid: 08.30-12.00 Kunskapsseminarium och debatt. Enkel lunch serveras efteråt. Avgift: Kostnadsfritt. No show utan avanmälan debiteras med 1000 kronor exkl moms. Anmälan sker till: www.lif.se Välkommen! Tom Rönnlund Anders Blanck Johan Hjärte VD IMS Health VD LIF VD Sweden Bio Anna Nilsson Vindefjärd Staffan Lindahl Generalsekreterare Forska!Sverige Överläkare och docent Karolinska Institutet

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy