Skip to main content

SwedenBIO svar till SOU 2012:75: En avvikelse mot regeringens inslagna väg för stimulering av innovationer

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 09:00 CET

Främja incitament för innovation
- Prissättningen är en del i ett kretslopp
- Lika vård för alla
- Det kostar att vara föregångsland i prioriterade frågor

Så sammanfattar SwedenBIO – branschorganisationen för 200 life science bolag, varav merparten är forsknings- och utvecklingsbolag i tidiga faser - sina synpunkter till ”Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden (SOU 2012:75)”. SwedenBIO ser förslaget som en avvikelse mot regeringens inslagna väg för stimulering av innovationer.

”Genom att konsekvent lägga fokus på kostnaden av läkemedel stryps innovationsmöjligheterna och strävan efter att ta fram nya behandlingsmetoder som tydligt täcker behov, värde och efterfrågan. Vi välkomnar ett bredare perspektiv som möjliggör en stark life science-industri i Sverige, säger Jonas Ekstrand, tf VD SwedenBIO, som själv har bakgrund som forskare.

Länkar till SwedenBIOs remissvar och Sofia Wallströms delbetänkande, Läkemedels- och apoteksutredningen.

För frågor kontakta

Jonas Ekstrand, tf VD SwedenBIO, tel +46 703 02 08 96

Karina Eskilsson, Kommunikationschef, SwedenBIO, tel +46 704 20 33 74


SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy