M5d794zfmintbajci3nv

​Swedfund stärker sitt engagemang i Renewable Energy Asia Fund II

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 08:49 CET

Utvecklingsfinansiären Swedfund har investerat ytterligare 5 MUSD i Renewable Energy Asia Fund II (REAF II) och stärker därmed sitt bidrag till utbyggnaden av förnybar energi i utvecklingsländer i Asien.

Vbzvzqtqsbq70l0kwmot

​Maria Håkansson ny VD för Swedfund

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 09:46 CET

Styrelsen för Swedfund har utsett Maria Håkansson till ny VD. Maria Håkansson kommer närmast från rollen som Vice president Internet of Things (IoT) inom Ericsson, där hon även har haft flera ledande roller.

Media no image

Swedwatch granskning sätter ljuset på viktiga områden

Nyheter   •   Nov 08, 2017 06:33 CET

Swedwatch har granskat Swedfunds investering i Addax Bioenergy med avseende på hantering av mänskliga rättigheter under investeringsperioden och i samband med avyttringen av investeringen år 2015.

Swedfunds tf VD, Gerth Svensson, kommenterar:

”Swedfunds syfte är att minska fattigdom genom att investera i hållbara företag i världens allra fattigaste länder. Vår verksamhet utvecklas ständigt och vi värdesätter Swedwatchs granskning, som sätter ljuset på viktiga områden. Det här är ett tydligt exempel på en mycket utmanande och komplex situation där våra processer kring mänskliga rättigheter inte har varit tillräckliga inom alla områden, och vi har också i vårt strategiarbete identifierat analys av mänskliga rättigheter i samband med investerings- och exitprocesser som ett område där vi ser att vi kan förbättra vårt sätt att arbeta framöver.”

Swedfund gick in som minoritetsägare (8%) i Addax Bioenergy, en producent av biobränsle, år 2011. Det var ett projekt som, givet förutsättningarna, bedömdes kunna bli långsiktigt hållbart, skapa arbetstillfällen och bidra till att minska fattigdomen i Sierra Leone, ett av världens fattigaste länder. Projektet utvecklades dock inte som planerat, bl a till följd av att prisbilden på biobränsle förändrades dramatiskt samtidigt som området drabbades av Ebola, vilket bidrog till att produktionen låg nere under en period. I samband med ytterligare kapitalanskaffning reducerades Swedfunds ägarandel till 1% vilket innebar att våra möjligheter att påverka investeringen utifrån våra tre fundament samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft var begränsade, och Swedfund överlät därför ägandet till den dåvarande huvudägaren AOG. Senare förvärvades verksamheten av Sunbird Bioenergy, som idag sysselsätter cirka 2 500 personer enligt Swedwatchs rapport.

Mänskliga rättigheter är ett fokusområde för Swedfund. För att utveckla arbetet och säkerställa att Swedfund efterlever FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och Sveriges Nationella Handlingsplan för mänskliga rättigheter har Swedfund 2016 låtit genomföra en gapanalys av vårt arbetssätt med mänskliga rättigheter. Syftet med analysen var att stödja Swedfund med att utveckla processer för att utvärdera och hantera människorättsrisker och konsekvenser i nya investeringar och i investeringsportföljen, samt vid exit; identifiera brister och områden för förbättringar. I linje med detta arbete har Swedfund erbjudit en möjlighet till Addax Bioenergys nya ägare Sunbird Bioenergy att delfinansiera genomförandet av en studie som inbegriper aspekter av mänskliga rättigheter, miljö- och sociala frågor i samband med verksamheten i Sierra Leone, för att se till att värdefull kunskap och erfarenheter överförs. Vidare avser Swedfund fortsätta föra en fördjupad dialog med olika utvecklingsaktörer och civilsamhället för att förbättra det övergripande samarbetet i samband med avyttringar som väntas ha konsekvenser ur ett människorättsligt perspektiv.

​Swedwatch har granskat Swedfunds investering i Addax Bioenergy med avseende på hantering av mänskliga rättigheter under investeringsperioden och i samband med avyttringen av investeringen år 2015. Swedfunds tf VD, Gerth Svensson, kommenterar.

Läs vidare »
Lywu7u39u6umspkph8yz

Swedfunds integrerade delårsrapport juli - september 2017

Nyheter   •   Nov 02, 2017 09:32 CET

Acceleration av Agenda 2030 genom investeringar i hållbarhet och lönsamt företagande i de länder och miljöer där pengarna arbetar hårdast

Sbrd0apblomrbxhyyicz

Swedfund placerar sig återigen i toppskiktet i UN PRI-rapportering

Nyheter   •   Sep 05, 2017 15:26 CEST

​I enlighet med FNs principer om ansvarsfulla investeringar (UN PRI) rapporterar Swedfund årligen in hur principerna integreras i verksamheten. Swedfund erhåller i år betyget A+ på tre av fyra tillämpliga moduler för verksamhetsåret 2016.

Media no image

Swedfund och FMO ger lån på 15 miljoner dollar till NMB Bank

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 09:07 CEST

Den statliga utvecklingsfinansiären Swedfund går tillsammans med holländska FMO in med lån för att stödja tillväxten bland Zimbabwes små och medelstora företag. Projektet har en särskild inriktning på små och medelstora företag som exporterar varor och tjänster från Zimbabwe.

Tillsammans med den holländska utvecklingsbanken som redan är delägare i NMB Bank, sätter Swedfund upp en kreditlina på 15 miljoner dollar under fyra år. Lånet beviljades under 2016 och nu görs en första utbetalning.

”Små och medelstora företag är viktiga för att skapa tillväxt i Zimbabwe. Vår investering bidrar till att skapa en inkluderande tillväxt som ger möjlighet för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”, säger Gerth Svensson, VD för Swedfund.

”Vi är mycket glada över denna möjlighet. Lånet bidrar till att främja ekonomisk tillväxt i Zimbabwe. SME-företag är ryggraden i landets ekonomi och NMB har varit offensiva när det gäller att skapa bättre villkor för den här gruppen företag och därmed bidra till att understödja en viktig tillväxtsektor”, säger Gerald Gore Chief Operating Officer på NMB.

Om Swedfund

Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär med uppdrag är att minska fattigdom genom hållbart företagande. Vi erbjuder finansiering, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar på tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. I samarbete med våra partners ska vi medverka till ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbara investeringar. Swedfunds investeringsstrategi vilar på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 260 företag. www.swedfund.se

Följ gärna vår blogg: swedfundfrankly.se

Den statliga utvecklingsfinansiären Swedfund går tillsammans med holländska FMO in med lån för att stödja tillväxten bland Zimbabwes små och medelstora företag. Projektet har en särskild inriktning på små och medelstora företag som exporterar varor och tjänster från Zimbabwe.

Läs vidare »
Kutdtvjx9aco95yw5slb

​Swedfunds tf VD Gerth Svensson på plats

Nyheter   •   Sep 04, 2017 10:35 CEST

Vi är glada att välkomna Gerth Svensson som har trätt in som Swedfunds tf VD. Gerth kommer att axla rollen under den tid processen att rekrytera en ny VD efter Anna Ryott pågår.

Zykpjo7p7p1bnattptqs

Swedfunds integrerade delårsrapport april-juni 2017

Nyheter   •   Aug 17, 2017 11:21 CEST

Läs om bolagets verksamhet under andra kvartalet 2017

V5c2k1otjsatete7lbqu

​Swedfund investerar i fond för förnybar energi i utvecklingsländer i Asien

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2017 11:28 CEST

Utvecklingsfinansiären Swedfund investerar 10 MUSD i Renewable Energy Asia Fund II L.P. En fond med investeringsfokus på små och medelstora förnybara energiprojekt i Syd- och Sydostasien.

M55mcp5jx6pmelthjbor

​Swedfund investerar tillsammans med Scania i grön kollektivtrafik i Indien

Nyheter   •   Jul 04, 2017 09:40 CEST

Swedfund har tillsammans med Scania och en indisk lokal partner skapat en grön bussoperatör i Nagpur för drift av 55 etanolbussar - ett pionjärsteg inom grön kollektivtrafik och lokaltransport i Indien.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Director Strategy and Communication
  • dykarin.krfdonylhoffpgercagnhq@sddknvnwedfysund.kvse
  • 08-725 94 38

Om Swedfund

Fattigdomsminskning genom hållbart företagande

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Adress

  • Swedfund
  • Drottninggatan 92-94
  • Box 3286, 103 65 Stockholm
  • Sverige