Skip to main content

Expertmöte om upphandling av innovationer

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 16:32 CET

Hur får vi in innovationer i vården? Den 1 februari samlades 30 experter från landsting, politik, akademi och industri för att diskutera de möjligheter och utmaningar vi står inför när det gäller innovationsupphandling och innovationsvänliga upphandlingar inom hälso- och sjukvården.


Målet med dagen var att tillsammans ringa in de problemområden man ser och lyfta fram konkreta exempel på vad som behöver göras. Tre samtalsledare hade bjudits in för att i olika pass leda diskussionen. Stig Nyman, landstingsråd i Stockholm; Ellen Heldahl Hausel, tidigare sekreterare för innovationsupphandlingsutredningen samt Anders Wennerberg, vice vd för branschorganisationen Swedish Medtech och med bakgrund som ordförande i landstingsnätverket för upphandling, delade alla med sig av sina erfarenheter och analyser kring hur man ska kunna få med innovationer i offentliga upphandlingar.


Det blev ett mycket givande möte där det framkom tydligt att alla parter vill arbeta med att skapa förutsättningar för att verkligen genomföra innovationsvänliga upphandlingar. Vinnova har avsatt 10 miljoner för att stödja denna typ av arbete och efterlyser nu projekt och verksamheter. Det framkom även en önskan om att genomföra utbildningar i ämnet. Dessa ska då genomföras i samverkan mellan  industrin, akademien och vården.

Dagen arrangerades inom ramen för projektet MedTech Sverige 2020, som drivs av Vinnova, Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH) samt branschorganisationen Swedish Medtech. 

För frågor kontakta:

Anders Wennerberg, vice vd, Swedish Medtech
anders.wennerberg@swedishmedtech.se, tfn 08-586 246 09

Mia Engman, informationsansvarig, Swedish Medtech
mia.engman@swedishmedtech.se, tfn 08-586 246 05

www.swedishmedtech.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera