Skip to main content

Annette Clancy invald i Sobis styrelse

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 18:40 CEST

Swedish Orphan Biovitrum ABs (publ) (Sobi) årsstämma valde idag Annette Clancy till ny styrelseledamot. Annette Clancy har över 30 års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin inom en mängd olika funktioner i USA och Storbritannien. I och med att Annette Clancy tar plats i Sobis styrelse utökas den till åtta personer med internationell erfarenhet av olika relevanta områden inom hälsovårdssektorn.

"Jag är mycket glad över att välkomna Annette till Sobi", säger Bo Jesper Hansen, styrelseordförande för Sobi. "Annettes omfattande erfarenhet från en mängd olika ledande roller inom FoU, kommersiell verksamhet och affärsutveckling inom läkemedelsindustrin gör henne till ett utmärkt tillskott till styrelsen. Annettes kompetens, kunskap och erfarenhet kommer att vara ovärderlig för Sobis fortsatta framgång."

Annette Clancy föddes 1954 och har en magisterexamen i farmakologi från Bath University i Storbritannien. Hon är ordförande och ledamot i styrelsen i Genable Technologies och ObsEva SA. Annette Clancy var chef för Transaktioner och Alliance Management vid GlaxoSmithKline (GSK), där hon var ansvarig för större transaktioner som sträcker sig från tidiga forskningssamarbeten, till globala kommersiella allianser och företagsöverlåtelser. Efter sin pensionering från GSK 2008 har Annette Clancy varit ledamot i styrelsen i Silence Therapeutics plc. (2008-2012) och Clavis Pharma i Norge (2010-2013).

Annette Clancy är för närvarande också Senior European Advisor till Biopharmaceutical Team inom Frazier Healthcare Ventures, till vilket hon ger strategisk rådgivning avseende både nya och befintliga investeringar. Annette Clancy har inget aktie- eller optionsinnehav i Sobi. Hon är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Ordinarie ledamöterna Adine Grate Axén, Matthew Gantz, Bo Jesper Hansen, Lennart Johansson, Helena Saxon, Hans GCP Schikan och Hans Wigzell omvaldes och Bo Jesper Hansen omvaldes till styrelsens ordförande.

- - -

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014, klockan [•].


Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbätt-rar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på inflammationssjukdomar och gene-tiska sjukdomar samt två projekt i sen klinisk fas inom hemofili. Sobi marknadsför även en portfölj specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2013 till 2,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 550. Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.