Skip to main content

Biogen Idec och Sobi donerar en miljard internationella enheter koagulationsfaktor för att stödja behandlingen av hemofili i utvecklingsländer

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 09:00 CEST

World Federation of Hemophilias biståndsprogram mottar 500 miljoner internationella enheter under fem år.

Biogen Idec (NASDAQ: BIIB) och Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) (STO: SOBI) meddelade idag vid World Federation of Hemophilas (WFH) världskongress i Melbourne, Australien, sin avsikt att tillverka en miljard internationella enheter (IU) koagulationsfaktorbehandling, öronmärkta för humanitärt bistånd i utvecklingsländer. Inledningsvis har företagen åtagit sig att donera upp till 500 millioner IU till World Federation of Hemophilia under loppet av fem år för att stödja deras arbete med att förbättra vården av personer med hemofili i utvecklingsländer. De resterande 500 millionerna enheterna koagulationsfaktor kommer att göras tillgängliga för framtida distribution.

Donationen förväntas skapa förutsättningar för ett hållbart humanitärt bistånd av faktorbehandling och förbättra vårdkvaliteten och behandlingsresultaten i utvecklingsländerna. Hemofili är en sällsynt ärftlig sjukdom där blodets koaguleringsförmåga är nedsatt. Detta kan orsaka upprepade och förlängda blödningar. Det uppskattas att 400 000 personer i världen lever med hemofili och att av dessa lever fler än 300 000 personer i områden där tillgång till diagnos och behandling är begränsad enligt WFH. Beslutet att skänka 1 miljard IUs är avsett att ge läkare möjligheten att behandla fler än 75 000 blödningar i leder, fler än 2 000 livshotande blödningar samt att utföra flera tusen elektiva operationer som inte hade varit möjliga utan tillgång till koagulationsfaktor.

”Alla på Biogen Idec är hängivna arbetet med att göra livet för personer med hemofili bättre,” säger George A. Scangos, PhD, VD på Biogen Idec. ”Hemofili förekommer över hela världen och denna donation kommer att tillgängliggöra vård på en viss nivå för tusentals personer som annars inte haft tillgång till behandling.”

”Vår dialog med hemofilisamfundet belyser gång på gång hållbarhet och global rättvisa som betydande behov i detta område. ”, sa Geoffrey McDonough, MD, VD och Koncernchef för Sobi. ”Denna donation är i linje med vårt patientorienterade synsätt och har möjligheten att förändra behandlingsmodellen för personer med hemofili i utvecklingsländer. Vi är stolta över att samarbeta med WFH i deras arbete.”

”WHF humanitära biståndsprogram hade endast funnits till namnet utan generösa donationer från företag som Biogen Idec och Sobi.”, sa WFH presidenten Alain Weill. ”Deras generösitet idag för oss 500 miljoner steg närmare ett förverkligande av WFHs vision om behandling för alla.”

Biogen Idec och Sobi samarbetar kring utvecklingen och kommersialiseringen av hemofilibehandling. Biogen Idec, som är ansvariga för tillverkningen inom samarbetet, kommer att avsätta en miljard IUs koagulationsfaktor för att användas i humanitärt hjälparbete över det kommande decenniet.

Inom ramen för överenskommelsen med WFH kommer minst 85 procent av de donerade koagulationsfaktorerna vara av rekombinant faktor VIII för behandling av hemofili A och resterande kommer att bestå av rekombinant faktor IX för behandling av hemofili B. Donationen av rekombinant faktor VIII är beroende av att amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) godkänner den marknadsansökan som för tillfället är under granskning. Leveranser avsedda för humanitärt bistånd förväntas ske från andra halvan av 2015.

Det humanitära biståndet inom ramen för WFH program är avsett för länder som använder mindre än 1 IU av FVIII per capita. På grund av avsaknaden av behandling i dessa länder överlever många personer med hemofili inte till vuxen ålder.

---

Om World Federation of Hemophilia
I 50 år har World Federation of Hemophilia (WFH), en internationell ideell förening, har arbetat för att förbättra livet för de personer som lever med hemofili och andra ärftliga blödningssjukdomar. WFH bildades 1963 och är ett globalt nätverk av patientföreningar i 122 länder och är officiellt erkänt av Världshälsoorganisationen WHO. Besök WFH online på www.wfh.org

Om samarbetet mellan Biogen Idec och Sobi 
Biogen Idec och Sobi samarbetar kring utvecklingen och kommersialiseringen av hemofiliprodukter. Biogen Idec leder utvecklingen, har tillverkningsrättigheter och kommersialiseringsrättigheter i Nordamerika och alla andra regioner där Sobi inte är närvarande. Sobi har en option att förvärva rätten till den slutliga utvecklingen och kommersialiseringen i Europa, Ryssland, Mellanöstern och norra Afrika.

Om Biogen Idec
Biogen Idec använder avancerad vetenskap och medicin för att upptäcka, utveckla och leverera till patienter över hela världen innovativa terapier för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, hemofili och autoimmuna sjukdomar. Biogen Idec grundades 1978 och är världens äldsta oberoende bioteknikföretag. Patienter över hela världen drar nytta av dess ledande behandlingar inom multipel skleros. För produktmärkning, pressmeddelanden och ytterligare information om företaget, vänligen besök www.biogenidec.com.

Om Sobi
Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar samt två projekt i sen klinisk fas inom hemofili. Sobi marknadsför även en portfölj specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2013 till 2,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 550. Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

For mer information kontakta

Sobi

Media relations:
Investor relations:
Oskar Bosson 
Jörgen Winroth
T: +46 70 410 71 80 
T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135
oskar.bosson@sobi.com
jorgen.winroth@sobi.com


Biogen Idec

Media contact

Todd Cooper

+1-781-464-3260

public.affairs@biogenidec.com