Skip to main content

Bo Jesper Hansen avgår som styrelseordförande i Sobi™ - Håkan Björklund att nomineras till ny ordförande

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2016 08:23 CET

Swedish Orphan Biovitrum AB:s (publ) (Sobi™) styrelseordförande, MD, PhD, Bo Jesper Hansen har meddelat Sobis valberedning att han inte kommer att ställa upp för omval vid årsstämman 2016. Bo Jesper Hansen har varit styrelseordförande sedan sammanslagningen mellan Biovitrum och Swedish Orphan International 2010. Under hans mandatperiod har Sobi utvecklats till en internationell pionjär inom sällsynta sjukdomar, med en stark kommersiell plattform i Europa, Nordamerika, Mellan Östern och Ryssland.

Valberedningen kommer att föreslå att aktieägarna väljer PhD Håkan Björklund som ny styrelseordförande för Sobi. Håkan Björklund var tidigare koncernchef för Nycomed och är idag Industry Executive på Avista Capital Partners. Han har varit styrelseledamot i åtskilliga internationella life science-bolag, inklusive Alere, Coloplast, Danisco and Lundbeck. Mellan 2001 och 2007 var Håkan Björklund också styrelseledamot i Biovitrum.

Valberedningens arbete fortsätter och återstående förslag från beredningen kommer att offentliggöras vid en senare tidpunkt i samband med kallelsen till årsstämman 2016.

Om Sobi™

Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar och tjänster som ger patienter ett bättre liv. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj med specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag i Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2015 till 3,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 700. Aktien (STO:SOBI) är noterad på NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

 För mer information kontakta

Oskar Bosson, Head of Communications
T: +46 70 410 71 80
oskar.bosson@sobi.com

Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135
jorgen.winroth@sobi.com