Skip to main content

Sobi ingår partnerskap med Tigenix för kommersialiseringen av ChondroCelect

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2014 07:03 CEST

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) meddelade idag att företaget har förvärvat rätten att marknadsföra och distribuera ChondroCelect, en cellbaserad medicinsk produkt för återuppbyggnaden av broskskador i knät, av TiGenix NV (Euronet Brussels: TIG).

ChondroCelect var den första cellbaserade produkten att bli godkänd i Europa. Det är för närvarande tillgängligt för patienter i Belgien, Nederländerna och Spanien. Sobi kommer att fortsätta att marknadsföra och distribuera produkten där den är tillgänglig men också arbeta för att utöka patienters tillgång till produkten i ett mycket större område, inklusive EU, Norge, Ryssland, Schweiz, Turkiet och länderna i Mellanöstern och i Afrika.

”Vi är glada över att ha slutit detta avtal med Sobi”, säger Eduardo Bravo, CEO av Tigenix. ”Med Sobis erfarenhet av marknadsföring och distribution av specialistläkemedel har Sobi förmågan att ta ChondroCelect till en väsentligt större grupp patienter i många fler länder.”

”ChondroCelect är en spännande behandling och vi är stolta över att utöka vårt erbjudande till ortopedipatienter”, sa Anders Edvell, MD, PhD och Vice President Sobi Partner Products. “Detta samarbete passar utmärkt med Partner Products strategi att förse patienter med innovativa behandlingar  på en paneuropeisk nivå.”

---

Om ChondroCelect

ChondroCelect är indikerat för återuppbyggnad av broskvävnad i knät. Det är ett cellbaserat läkemedel för användning i autolog kondrocytimplantation, en operation där celler tas från patientens egna knä, förökas i stor mängd och sedan återinplanteras i det drabbade området.

Om Sobi Partner Products

Sobi Partner Products (SPP) är en affärsenhet inom Sobi som erbjuder en unik kommersialiseringsplattform för partners med nisch- och specialprodukter. SPP erbjuder omfattande kunskaper och lokal erfarenhet genom vår direkta närvaro över hela EU, Östeuropa, Ryssland, Mellanöstern och Nordafrika. Vi tillämpar ett integrerat kommersiellt, medicinskt och marknadstillgångsförhållningssätt för produkter som möter viktiga otillfredsställda behov, från enskilda licensprogram till ekonomisk ersättning och full kommersialisering, främst inom våra kompetensområden.

For mer information kontakta:

Media relations  
Oskar Bosson, Head of Communications
T: +46 70 410 71 80 
oskar.bosson@sobi.com

Investor relations
Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135
jorgen.winroth@sobi.com


Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbätt-rar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på inflammationssjukdomar och gene-tiska sjukdomar samt tre projekt i sen klinisk fas inom hemofili och neonatologi. Sobi marknadsför även en portfölj specia-list- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2013 till 2,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 550. Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.