Skip to main content

Sobi publicerar resultaten för det tredje kvartalet 2014

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2014 16:07 CET

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) presenterade idag sitt resultat för det tredje kvartalet 2014. De totala intäkterna uppgick till 666 M SEK (517), en ökning med 29 procent jämfört med föregående år. Alla delar av verksamheten bidrog till resultatet. Produktintäkterna, exklusive tillverknings- och royaltyintäkter från ReFacto®, växte med 35 procent till 532 MSEK.

Verksamheten i korthetQ32014

 • Utökade sin utvecklingsportfölj inom hemofili genom att inkludera en potentiellt långverkande hemofili A-kandidat i samarbetet med Biogen Idec
 • Invigde nytt nordamerikanskt huvudkontor i Waltham,Massachusetts

Finansiell sammanfattningQ32014 (Q3 2013)

 • Totala intäkter uppgick till 665,9 MSEK (517,3)
 • Produktintäkterna uppgick till 532,3 MSEK (393,5)
 • Bruttomarginalen var 59 procent (59)
 • EBITA uppgick till 119,9 MSEK (46,9)
 • Likvida medel uppgick till 611,3 MSEK per balansdagen

Händelser efter balansdagen

 • Meddelade att Biogen Idec lämnade in ansökan till europeiska läkemedelsverket (EMA)om marknadsgodkännande (MAA) för Elocta™(rFVIIIFc)
 • Beslutade att upphöra med tillverkningen av Multiferon® och samtidigt lägga ner företagets produktionsanläggning i Umeå
 • Beslutade att göra uppehåll i företagets kliniska fas 1 studie av SOBI002
 • Beslutade att inte gå vidare med en kompletterande marknadsansökan för Kepivance®

“Tredje kvartalets resultat kommer i en spännande tid för Sobi, som präglas av utmärkta verksamhetsresultat och av en viktig övergång i vår pipeline i och med de fortsatta lanseringarna av Eloctate™ och Alprolix®,” sa Geoffrey McDonough, VD och Koncernchef. ”Elocta, som Eloctate kommer att kallas i Europa, påbörjar nu det år då produkten kan bli godkänd efter inlämnandet av ansökan om marknadsgodkännande till den europeiska läkemedelsmyndigheten av vår samarbetspartner Biogen Idec.Vi fokuserar nu verksamheten kring att föra denna nya generation behandling till människor med hemofili över hela Europa.”

Nyckeltal

Q3Q3jan-sepjan-sepHelår
Belopp i MSEK20142013Förändring20142013Förändring2013
Rörelsens intäkter665.9517.329%1,901.71,566.021%2,176.7
Bruttoresultat395.3306.229%1,121.2925.821%1,284.0
Bruttomarginal59%59%59%59%59%
EBITA119.946.9>100%-81.6145.9<-100%211.0
EBITA före Kiobrina-nedskrivning (1)119.946.9>100%243.3145.967%211.0
EBIT (Rörelseresultat)49.7-26.3>100%-292.3-61.6<-100%-66.6
Periodens resultat52.7-56.4>100%-250.4-79-5<-100%-93.0

(1) 2014 jan-sep inkluderar nedskrivningen av Kiobrina om 324,9 MSEK

Utsikter för 2014 oförändrade

För 2014 förväntar sig Sobi att bolagets totala intäkter för helåret hamnar i intervallet 2 300 till 2 500 MSEK. Bruttomarginalen förväntas ligga i intervallet 58–60 procent. Vidare förväntas rörelsekostnaderna att öka i samband med att bolaget fortsätter att förbereda sig för lanseringen av hemofiliprogrammen.

Sobis rapport för det tredjekvartalet 2014 finns på http://www.sobi.com/Start-Svensk/Investerare--Medi...

Om Sobi
Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar samt tvåprojekt i sen klinisk fas inom hemofili. Sobi marknadsför även en portfölj specialist-och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2013 till 2,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 550. Aktien (STO: SOBI)är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information vänligen kontakta:
Media relations
Oskar Bosson, Head of Communications
T: +46 70410 71 80
oskar.bosson@sobi.com

Investor relations
Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investors Relations
T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8697 2135
jorgen.winroth@sobi.com

Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbätt-rar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på inflammationssjukdomar och gene-tiska sjukdomar samt två projekt i sen klinisk fas inom hemofili. Sobi marknadsför även en portfölj specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2013 till 2,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 550. Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

Bifogade filer

PDF-dokument