Skip to main content

Sobi™ publicerar sin rapport för fjärde kvartalet samt helåret 2015

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2016 08:21 CET

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) presenterade idag sin bokslutskommuniké för 2015. Intäkterna för helåret uppgick till total 3 228 MSEK (2 607), en ökning med 24 procent jämfört 2014. Intäkterna i fjärde kvartalet var 15 procent högre jämfört med föregående år och produktintäkterna ökade med 21 procent, där speciellt Orfadin® (nitisinon) och Kineret® (anakinra) uppvisade starka resultat.

Verksamhetsöversikt Q4 2015

 • Elocta® (efmoroctocog alfa) godkänd i Europa för behandling av hemofili A
 • Nya data visade att Elocta och Alprolix® (rFIXFc) kan bidra till bättre kontroll av blödningar i de värst drabbade lederna hos personer med hemofili A och B
 • Sobi och Biogen initierade leverans av behandling mot hemofili till World Federation of Hemophilia för patienter i utvecklingsländer genom den största donationen någonsin
 • Xiapex® (kollagenas clostridium histolyticum) godkänd i EU för behandling av två Dupuytrenssträngar vid samma tillfälle

Finansiell översikt Q4 2015 (Q4 2014)

 • Totala intäkter uppgick till 814 MSEK (705), en ökning med 15 procent (9 procent utan valutaeffekter)
 • Produktintäkterna uppgick till 698 MSEK (575), en ökning med 21 procent (13 procent utan valutaeffekter)
 • Bruttomarginalen var 64 procent (60)
 • EBITA uppgick till 90 MSEK (38)

Finansiell översikt för helåret 2015 (2014)

 • Totala intäkter uppgick till 3 228 MSEK (2 607), en ökning med 24 procent (14 procent utan valutaeffekter)
 • Produktintäkterna uppgick till 2 568 MSEK (1 989), en ökning med 29 procent (18 procent utan valutaeffekter)
 • Bruttomarginalen var 62 procent (59)
 • EBITA uppgick till 433 MSEK (-43)
 • Likvida medel uppgick till 904 MSEK vid årets slut (519)

”2015 var ett viktigt år för Sobi. Vi levererade starka resultat, välkomnade många nya kollegor, utökade våra marknader och erhöll viktiga myndighetsgodkännanden för våra produkter,” sa Sobis vd och koncernchef Geoffrey McDonough. ”I synnerhet godkännandet av Elocta, vår hemofili A-behandling med förlängd halveringstid, har potential att skapa ett paradigmskifte i behandlingen av och skydd mot blödningar och ledskador för personer med hemofili A. Dessa framsteg skapar en grund för vår framtida tillväxt.”

Nyckeltal
Q4Q4HelårHelår
Belopp i MSEK20152014Förändring20152014Förändring
Rörelsens intäkter81470515%3 2282 60724%
Bruttoresultat52042722%2 0071 54830%
Bruttomarginal64%60%62%59%
EBITA19038>100%433-43>100%
EBITA före nedskrivning906341%43330741%
EBIT (Rörelseresultat) 17-33>100%146-325>100%
Periodens resultat-9-1748%68-268>100%
12014 inkluderar nedskrivningen av Kiobrina® om 325 MSEK i (Q1) och Multiferon om 25 MSEK i (Q4).
Utsikter för 2016[1]

För 2016 förväntar sig Sobi att intäkterna för helåret kommer att ligga i intervallet 4 300 till 4 500 MSEK och bruttomarginalen förväntas ligga i intervallet 66-68 procent. EBITA för helåret förväntas hamna i intervallet 700–800 MSEK.

---

Sobis bokslutskommuniké för 2015 finns på http://www.sobi.com/Start-Svensk/Investerare--Media/Finansiella-Rapporter/.

Sobi lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2016, klockan 08:00.


[1] 2016 kommer att påverkas av en engångsintäkt för Elocta som beräknas bli 300 – 325 MSEK. Denna engångsintäkt kommer att rapporteras i resultaträkningen, men inte ha någon kassaflödespåverkan. Rörelsekostnaderna inkluderar Sobis del av löpande kostnader för Elocta som beräknas uppgå till 200 – 250 MSEK. Dessa utsikter exkluderarett eventuellt godkännande och en lansering av Alprolix under 2016.

Om Sobi™

Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar och tjänster som ger patienter ett bättre liv. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj med specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag i Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2015 till 3,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 700. Aktien (STO:SOBI) är noterad på NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

 För mer information kontakta

Oskar Bosson, Head of Communications
T: +46 70 410 71 80
oskar.bosson@sobi.com

Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135
jorgen.winroth@sobi.com