Skip to main content

Sobi utökar utvecklingsportfölj inom hemofili – väljer att inkludera potentiellt långverkande hemofili A-kandidat i samarbetet med Biogen Idec

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2014 14:12 CEST

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) har valt att i samarbetet med Biogen Idec inkludera fusionsmolekylen rFVIIIFc-XTEN-vWF som befinner sig i preklinisk fas. I april 2014 tecknade Amunix Operating Inc., som äger XTEN-teknologin, och Biogen Idec ett världsomspännande licensavtal. Inom ramen för avtalet mellan Sobi och Biogen Idec äger Sobi rätten att inkludera fusionsmolekylen rFVIIIFc-XTEN-vWF i samarbetet. Beslutet är förenat med en ersättning till Biogen Idec.

”Vi gläds över att inkludera denna nya och innovativa teknologi i vårt samarbete med Biogen Idec”, säjer Geoffrey McDonough, VD och Koncernchef Sobi. ”Även om den är i en tidig utvecklingsfas finns potentialen att XTEN-teknologin en dag kan ytterligare förlänga halveringstiden för FVIII och skulle därmed eventuellt kunna bli nästa generations långverkande behandling för personer med hemofili A.”

Biogen Idec och Sobi samarbetar kring utvecklingen och kommersialiseringen av Eloctate™ och Alprolix™ för hemofili A och B. Biogen Idec leder utvecklingen, har tillverkningsrättigheter och kommersialiseringsrättigheter i Nordamerika och alla andra regioner där Sobi inte är närvarande. Sobi har en option att förvärva rätten till den slutliga utvecklingen och kommersialiseringen i Europa, Ryssland, Mellanöstern och norra Afrika. XTEN kommer nu att läggas till detta samarbete med liknande villkor som de för Eloctate och Alprolix.

---

Om hemofili A

Hemofili (blödarsjuka) A är en sällsynt ärftlig rubbning som gör att blodets koaguleringsförmåga är nedsatt på grund av kraftigt reducerade nivåer, eller fullständig avsaknad av faktor VIII-proteinet, som krävs för normal blodlevring. Personer med hemofili A upplever upprepade och förlängda blödningar som kan vara smärtsamma och kan permanenta skador på leder. I vissa fall kan dessa blödningar vara livshotande. Enligt World Federation of Hemophilia, finns uppskattningsvis 142,000 diagnosticerade patienter med hemofili A i hela världen.[1] Profylaktiska injektioner av faktor VIII kan temporärt återställa levringsprocessen för att förhindra upprepade blödningar.

[1] World Federation of Hemophilia. Annual Global Survey 2012. http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1574.pdf.


Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbätt-rar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på inflammationssjukdomar och gene-tiska sjukdomar samt två projekt i sen klinisk fas inom hemofili. Sobi marknadsför även en portfölj specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2013 till 2,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 550. Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

For mer information kontakta

Media relations
Charlotte af Klercker, Senior Communications Manager
T: +46 70 729 7327
charlotte.afklercker@sobi.com

Investor relations
Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135
jorgen.winroth@sobi.com