This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Film och Skola - informationsfolder

Dokument -

Film och Skola - informationsfolder

En informationsfolder om tjänsten Film och Skola.
  • Licens: Användning i media
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Ämnen

Taggar

Regioner


Swedish Film är sedan 1947 en distributör av filmer för visning i grupp inom det så kallade institutionella rättighetsområdet. Med detta avses enkelt uttryckt, filmvisningar som inte är biografvisningar eller visningar i privata hem. 

Inom Swedish Film finns flera varumärken så som Swedish Film Licens och sajten Film och Skola.

Presskontakt