This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Utbildningsfilmerna "Maskinen Kroppen", "Förstå sammanhanget - Martin Luther King", "Doktorerna", "Från människa till dinosaurie", "Hashtag",  "När matematiken avslöjar framtiden", "Gustav Vasa", "Hitlers dödsdömda svenskar", "De hotade naturfolken".
Utbildningsfilmerna "Maskinen Kroppen", "Förstå sammanhanget - Martin Luther King", "Doktorerna", "Från människa till dinosaurie", "Hashtag", "När matematiken avslöjar framtiden", "Gustav Vasa", "Hitlers dödsdömda svenskar", "De hotade naturfolken".

Nyhet -

Film underlättar i distansundervisning

Behovet av distansundervisning är stort när elever sitter i karantän och allt fler skolor stänger i samband med Covid-19. Film och Skola öppnar därför elevinlogg till abonnerande kunder av utbildningsfilmer.

"Vi vill bidra med det vi kan för att underlätta det kritiska läget som skolorna möter just nu. Med hjälp av våra utbildningsfilmer och utmärkta handledningar hoppas vi att lärare kan skapa en varierad och engagerande undervisning på distans." - Patrik Borggren, VD Swedish Film

Dessa elevkonton gäller för de kunder som har avtal för utbildningsfilmer hos Film och Skola. Eleverna får tillgång till tjänsten hela vårterminen och kan se och arbeta med filmerna hemifrån.

Plattformen Film och Skola innehåller över 1 600 utbildningsfilmer för olika ämnen och årskurser. Till filmerna finns tillhörande handledningar som innehåller förslag på arbete kring filmerna.

Läs mer på Film och Skola.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Swedish Film är sedan 1947 en distributör av filmer för visning i grupp inom det så kallade institutionella rättighetsområdet. Med detta avses enkelt uttryckt, filmvisningar som inte är biografvisningar eller visningar i privata hem. 

Inom Swedish Film finns flera varumärken så som Swedish Film Licens och sajten Film och Skola.

Presskontakt

Relaterat material

Relaterade nyheter