Skip to main content

Barnfilm på minoritetsspråk är intressant för alla

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2019 10:18 CET

Knattefilmerna "Alfons leker Einstein" © Nordisk Film, "Vem är var?" och "Prick och Fläck på fläcken" © Folkets Bio.

Äntligen får barn se film på något av de erkända minoritetsspråken som var tionde svensk definierar sig med. I ett samarbete med Svenska Filminstitutet och Folkets Bio distribuerar Swedish Film knattefilmerna ”Alfons leker Einstein”, ”Vem är var?” och ”Prick och Fläck på fläcken” på samiska, meänkieli och romska.

Att kunna se film och höra sitt modersmål är stort. Att som barn med svenska som modersmål få höra fler av de språk som talas i Sverige ger kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Under 2016 fick Svenska Filminstitutet medel av regeringen för att stödja tillgången till barnfilmer på de nationella minoritetsspråken i Sverige. Folkets Bio fick sedan i uppdrag att göra nya ljudspår till tre olika knattefilmer. Det har resulterat i att vi nu får se ”Alfons leker Einstein”, ”Vem är var?” samt ”Prick och Fläck på fläcken” på samiska, meänkieli och romska. Filmerna har tidigare visats på bio och finns nu tillgängliga på DVD. Swedish Film distribuerar filmerna med institutionella rättigheter till bibliotek, föreningar, bygdegårdar samt till förskolor och skolor via sajten Film och Skola och AV-mediecentraler.

De tre knattefilmerna innehåller sammanlagt åtta olika varieteter av språken. ”Alfons leker Einstein” finns på nordsamiska, tornedalsfinska och kaale. ”Prick och Fläck på fläcken” på lulesamiska, gällivarefinska och keldarash. ”Vem är var?” på sydsamiska, tornedalsfinska och arli.

Filmerna kommer att bli ett verktyg för skolor att nå läroplanens mål att varje elev får kunskap om de nationella minoriteterna. Bibliotek har också chansen att, enligt bibliotekslagens skrivning, särskilt uppmärksamma minoritetsspråken för en yngre publik. För barnfilm på minoritetsspråk är intressant för alla.

Swedish Film är sedan 1947 en distributör av filmer för visning i grupp inom det så kallade institutionella rättighetsområdet. Med detta avses enkelt uttryckt, filmvisningar som inte är biografvisningar eller visningar i privata hem. Det avser, förenklat, all visning som inte är i privata hem eller biografvisning.

Inom Swedish Film finns flera varumärken så som Swedish Film Licens och sajten Film och Skola.