Skip to main content

CiiR och Spaceport Sweden bjuder in till ett entreprenöriellt möte för utveckling av produkter och tjänster med rymden som plattform

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 08:29 CET

Den 10 november bjuder Spaceport Sweden och CiiR vid Luleå Tekniska Universitet in studenter, forskare, offentliga aktörer samt näringsliv för uppstart av ett entreprenöriellt innovationssystem kring Spaceport Sweden i syfte att utveckla nya tjänster och upplevelser.

En ny industri växer fram där rymd och turism utgör grundstommen och branschen ser allt fler privata rymdaktörer och entreprenörer utveckla nya rymdfarkoster, för turism, men också för forskning och utbildning. En andra rymdålder är under utveckling där ett förnyat intresse för rymden skapas med 10,000-tals framtida nya rymdresenärer.

”För att ta vara på det intresse och potential som denna framtidsindustri innebär krävs nya idéer och utveckling av innovativa upplevelser, tjänster och processer för att skapa långsiktighet och ekonomisk tillväxt. Med rymden som plattform söker Spaceport Sweden skapa innovativa kopplingar till kreativa och kulturella näringar som mode, upplevelser, film, mat, reklam, konst, spel, hälsa och miljö”, säger Karin Nilsdotter, vd Spaceport Sweden

Målet med satsningen är skapa en nod i Swedish Lapland för utveckling av nya tjänster och upplevelser genom att kombinera entertainment, excitement och education och skapa en länk som stärker regional och nationell tillväxt samt uppmuntrar nyföretagande bland akademiker och studenter länkar näring och akademi – med internationell räckvidd.  

Det som är spännande med Spaceport Sweden är att det är ett öppet innovationssystem som byggs just nu. Det innebär att t ex vi som forskar i det nya nationella excellence centret CiiR (Centre of Interorganisational Innovation Research) kan följa processen i realtid. Vi hoppas naturligtvis också att andra forskare kopplade till universitetet ska kunna bidra. Därför ordnar vi tillsammans med Spaceport Sweden en särskild workshop om detta under LTUs Entreprenörsvecka”, säger Håkan Ylinenpää, Centerföreståndare CiiR


Mötet äger rum torsdagen den 10 nov kl 13.00 - 14.30 i LKAB-salen, ALFA-huset, LTU.


Spaceport Sweden AB

Spaceport Sweden AB, är bolaget som ska etablera en världsledande rymdhamn och erbjuda rymdresor för privatpersoner med bas i Kiruna i Swedish Lapland. Spaceport Sweden invigdes av näringsminister Maud Olofsson den 26 januari 2007 och Spaceport Swedens mission är att göra rymden tillgänglig för alla genom rymdrelaterade upplevelser på jorden, i luften och i rymden samt skapa innovationshub för utveckling av nya produkter och tjänster genom gränsöverskridande industri och disciplinsamverkan med rymden som plattform. Sverige har en tradition av innovation i världsklass och genom att nyttja Spaceport Sweden och rymden som plattform har vi på nationell, regional och lokal nivå möjlighet att stärka Sverige som innovativ och kreativ kunskapsnation ytterligare. www.spaceportsweden.com

 

CiiR

CiiR arbetar med att utveckla policy-relevanta kunskaper och relationer till regionala och nationella policy-aktörer som möjliggör för företag och andra aktörer att på ett bättre sätt driva utvecklingen av nya innovativa produkter, tjänster, processer och organisatoriska lösningar. Ett särskilt intresse kommer att riktas mot sådan kunskapsutveckling som relaterar till villkoren i regioner utanför storstadsområden samt mot den ökande betydelse som digitala innovationer har i innovativa sammanhang. Målet för CIIR är att vara en etablerad kunskapsresurs som i nära samverkan med policy och företag utvecklar nya kunskaper som kommer till användning för att stimulera nya och mer effektiva innovationssystem och företag. http://www.ltu.se/centres/ciir

 

Kontakt:

Karin Nilsdotter, vd Spaceport Sweden

Tel +46 (0)70 2268801, Email: Karin@spaceportsweden.com

 

Håkan Ylinenpää, centerföreståndare, CiiR

Tel:  +46 (0)70 6940794,  Email: Hakan.Ylinenpaa@ltu.se

Swedish Lapland Tourism är en organisation byggd på ca 550 medlemmar i turistnäringen i Norrbottens län samt i Skellefteå kommun. Kommunerna har delegerat besöksnäringsfrågor till tio destinationsorganisationer. Swedish Lapland används som varumärke i marknadsföringen för turism i norra Sverige.
Verksamheten finansieras delvis av EUs strukturfonder åren 2011-2013.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy