Skip to main content

Flest nya turistföretag i Norrbotten enligt turistnäringens företagarindex

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 08:58 CEST

Det bildades drygt 1 200 nya turistföretag i Sverige under 2012, vilket innebär en minskning med sex procent i jämförelse med fjolåret. Norrbotten går åt motsatt håll: här har antalet nya turistföretag ökat med hela 33 procent under 2012 jämfört med 2011 vilket är det klart bästa resultatet i hela landet, visar turistnäringens årliga företagarindex som presenteras i Almedalen idag.

I Norrbotten startades det 52 nya turistföretag under 2012 vilket motsvarar en ökning med 33 procent. Vad gäller nyföretagandet i relation till antal invånare hamnar regionen 57 procent över index* och är därmed en av de regioner i Sverige där nyföretagandet är starkast. Nyföretagandet i Norrbotten har utvecklats starkare än index över de senaste tre åren.

Under 2012 registrerades totalt 71 000 nya företag i Sverige, varav 1 200 är turistföretag. För närvarande finns det närmare 16 500 turistföretag i Sverige och antalet turistföretag har ökat med en procent under 2012.

Optimismen bland turistföretagare i regionen
Turistnäringens Företagarindex visar också att den optimistiska synen på framtiden bland företagarna inom turistnäringen är fortsatt hög, och optimismen är som starkast i Norrbotten och Västerbotten. I år anger 63 procent av turistföretagare i dessa regioner att de ser positivt på den ekonomiska utvecklingen för det egna företaget, jämfört med 61 procent i fjolårets undersökning. Optimismen är störst hos turistföretagare i Norra Sverige och lägst i Södra Sverige. 

– Optimismen är troligtvis ett resultat av den allmänna högkonjunkturen i Norrbotten. Vi verkar i en nätverksekonomi där olika näringar växeldrar och besöksnäringen växer tillsammans med övrigt näringsliv, säger Annika Fredriksson, vd på Swedish Lapland Tourism.

Hinder för fortsatt tillväxt
Det tredje största hindret för fortsatt tillväxt anges av turistföretagarna som dålig infrastruktur. Swedish Lapland Tourism som arbetar med utvecklingen av besöksnäringen i Sveriges nordligaste destination har detta som en prioriterad fråga.

­– Det finns ett stort internationellt intresse för vårt utbud i regionen, men det är stenhård konkurrens och bra kommunikationer är avgörande för att vi ska kunna fortsätta locka fler besökare hit. Tillsammans med medlemsdestinationer och enskilda entreprenörer arbetar vi i olika konstellationer för att öka tillgängligheten. En fortsättning på direktflyget till Kiruna från Köpenhamn är ett resultat av detta arbete, precis som charterflygen från Japan samt flyglinjer från flera orter i Tyskland till Arvidsjaur, berättar Annika Fredriksson.

­– Vi samverkar också med Swedavia, privata kommunala flygplatser, Trafikverket samt med det lokala näringslivet på bred front för att förbättra och utveckla infrastrukturen och därmed också tillgängligheten för våra besökare.

Turistföretagen i regionen nyanställer
21 procent av företagarna i regionen planerar för att öka antalet anställda de kommande 12 månaderna. Det är något högre än genomsnittet för Sverige (19 procent) och återigen något högre än i fjolårets undersökning där samma fråga gav en andel om 19 procent av företagen. Den fortsatt optimistiska synen på den ekonomiska utvecklingen visas tydligt i och med den ökade viljan att anställa mer personal.

­– Diskussioner kring ungdomsarbetslöshet är en brännande fråga i hela EU i nuläget och ungdomar är en grupp som ofta får sina första jobb inom just besöksnäringen. Därför är det oerhört viktigt att beslutsfattare fortsätter att sända tydliga och positiva signaler till våra turistföretagare så att de vågar fortsätta satsa och bidra med fler nya arbetstillfällen, avslutar Annika.


För vidare kontakt för regional rapport:
Annika Fredriksson, vd, Swedish Lapland Tourism, 070-512 23 46, annika.fredriksson@swedishlapland.com
Anneli Sundström, informationschef Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), 070-250 35 91, anneli.sundstrom@rts.se (om nationell rapport)

Om Turistnäringens Företagarindex
Turistnäringens Företagarindex presenteras årligen och är framtagen av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) i samarbete med regionala turistorganisationer. Sedan 2009 mäter RTS klimatet bland turistföretagarna i Sverige genom en årlig enkätundersökning som tidigare har presenterats under namnet Konjunkturbarometern. Konjunkturbarometern vidareutvecklades under 2012 med två nya områden: Nyföretagande och Framtidens företagande.

*Riksgenomsnittet för antal nya företag i förhållande till antal invånare 2010


Swedish Lapland Tourism är en organisation byggd på ca 550 medlemmar i turistnäringen i Norrbottens län samt i Skellefteå kommun. Kommunerna har delegerat besöksnäringsfrågor till tio destinationsorganisationer. Swedish Lapland används som varumärke i marknadsföringen för turism i norra Sverige.
Verksamheten finansieras delvis av EUs strukturfonder åren 2011-2013.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy